Heemkundekring "Willem van Strijen" Zevenbergen

Hieronder een overzicht van de activiteiten van de Heemkundekring in 2015.

In 2015 kwam “Oud Nieuws” 2 keer uit (nr 103 en 104). Nummer 104 werd in heel Zevenbergen op ieder adres bezorgd. De oplage bedroeg 6.600 stuks. Het doel was om de Heemkundekring ook buiten de vaste donateurskring van ruim 300 mensen bekendheid te geven en wellicht nieuwe donateurs en/of vrijwilligers te rekruteren. “Jong Nieuws” werd 2 maal bezorgd, in maart en in augustus 2015.

In 2015 is zowel in Modern Zevenbergen als de Moerdijkse Bode gepubliceerd met colums, artikelen en oproepen voor vrijwilligers. In totaal 17 artikelen in de Moerdijkse Bode en 19 in Modern Zevenbergen (MZ)

In 2015 is wederom een aantal malen de leskist uitgeleend aan scholen en hebben een aantal klassen van basisscholen de oudheidskamer bezocht voor een rondleiding.

In 2015 was de jaarlijkse poteravond op vrijdag 13 november in zaal Verhoeven. De tweede vrijdag in november wordt de vaste dag voor de poteravond. Deze werd bezocht door ongeveer 61 donateurs en introducés (65 aanmeldingen en 4 afmeldingen). Na de maaltijd zijn de diaserie van de Molenberg en de Gasfabriek vertoond.

Via een enquête konden donateurs stemmen voor de bestemming van het jaarlijkse reisje. De keuze viel op “Huis Doorn – Slot Zuylen en Utrechtse vecht”. Echter, door te geringe belangstelling ging het reisje uiteindelijk niet door.

De gemeente heeft de oudheidskamer in 2015 voorzien van een nieuwe verwarmingsketel met warm watervoorziening. Verder hebben de vrijwilligers zich bezig gehouden met de gebruikelijke onderhoudstaken, de registratie en het tentoonstellen van binnengebrachte artikelen, het verzorgen van rondleidingen op maandag en zaterdag, etc.

Het aantal bezoekers is in 2015 met ruim 5% gedaald ten opzichte van 2014. De entreegelden liepen verder terug.