Heemkundekring "Willem van Strijen" Zevenbergen

3 ACTIVITEITEN

3.1 Oud en Jong Nieuws In 2014 kwam “Oud Nieuws” slechts 2 keer uit. • Nummer 101 april 2014 (thema: Arie de Gast) • Nummer 102 oktober 2014 (thema: 70 jaar bevrijding) “Jong Nieuws” werd 2 maal bezorgd.

3.2 Column in MZ ( Modern Zevenbergen) In 2014 is wekelijks een column verschenen in het tijdschrift Modern Zevenbergen.

3.3 Beheer leskist De leskist is in 2014 in het voorjaar 4 en in het najaar 2 maal uitgeleend aan de groepen 6 en 7 van de basisscholen in de Moerdijk.

3.4 Poteravond In 2014 was de jaarlijkse poteravond op vrijdag 21 november. Deze werd bezocht door ongeveer 70 donateurs en introducés. Deelnemers betalen een kostendekkende bijdrage Jaarverslag 2014 HKK « Willem van Strijen » Pagina3 waardoor deze activiteit niet op de exploitatierekening van de heemkundekring drukt. Na de maaltijd is een DVD vertoond met foto's van Arie de Gast met een begeleidend verhaal van wijlen Leen Cornelisse betreffende de verwoestingen van Zevenbergen in 1940 en 1944. Na deze presentatie is nog een DVD vertoond van de Molenstraat en de Markt.

3.5 Reis De jaarlijkse reis van de heemkundekring ging in 2014 niet door vanwege gebrek aan vrijwilligerscapaciteit om deze te organiseren.

3.6 Fototentoonstelling Suiker Van begin September 2013 tot eind Februari 2014 werd door de SuikerUnie uitgeroepen tot periode van "SuikerGoed". Een periode waarin de plaatsen waar een of meerdere suikerfabriek(en) gevestigd is/zijn geweest een fototentoonstelling mochten houden die bekostigd werd door de SuikerUnie. De foto's mochten op A3 formaat worden afgedrukt en geplastificeerd. Wij hebben in totaal zo'n 100 foto's af laten drukken van de 4 fabrieken die in Zevenbergen hebben gestaan. Te weten: de Azelma met daaraan gekoppeld de spiritusfabriek Amelia, de Phoenix, de Dankbaarheid en de laatste de Coöperatieve Suikerfabriek die in 1987 is gestopt. De hoofdtentoonstelling was in de hal van het gemeentehuis in Zevenbergen en een kleinere tentoonstelling hing in “de Zeven Schakels”

3.7 Fototentoonstelling 70 jaar bevrijding Bij de gelegenheid van 70 jaar bevrijding heeft heemkundekring “Willem van Strijen” in november 2014 een fototentoonstelling georganiseerd. Alle heemkundekringen van de verschillende kernen van de gemeente Moerdijk zijn uitgenodigd om foto’s bij te dragen en de meesten hebben dat ook gedaan. De tentoonstelling gaf daarom een goed overzicht van vooral de verwoestingen die in WO II zijn aangericht. De organisatie van de tentoonstelling lag bij onze heemkundekring en meer in het bijzonder bij Hans van Dordrecht, die hier heel veel tijd aan heeft besteed.

3.8 Activiteiten in het museum • Aanschaf en inrichten Hartman vitrines met bijdrage Rabobank • Opruimen zolder • Herinrichten zijbeuk in de Schuur. Hierbij is een ruimte vrijgemaakt voor het exposeren van foto's.

3.9 Registreren krantenartikelen over Zevenbergen In de eerste helft van 2014 hebben de vrijwilligers van de heemkundekring enkele dozen met artikelen over de gemeente Moerdijk uit de jaren 1935 tot en met 1990 gecodeerd en opgeslagen per rubriek. Deze artikelen waren door de gemeente verzameld, maar nog niet systematisch opgeslagen en daardoor niet toegankelijk. Deze activiteit heeft in totaal enkele maanden in beslag genomen. De knipsels zijn door Bennie Blom gedigitaliseerd naar jpg-bestanden en zijn op een DVD geplaatst met hun respectievelijke nummers. Zij zijn nog niet tekst afzoekbaar. De artikelen zijn in de Oudheidskamer beschikbaar en ter inzage.

3.10 Sorteren en opslaan van de jaargangen 1946 – 1968 van “Hollands Diep” Begin 2014 heeft de heemkundekring kopieën van alle jaargangen van “Het Hollands Diep” ontvangen uit het archief van drukkerij van Boekhoven. De kranten zijn op volgorde van datum gelegd en per jaargang in archiefdozen opgeslagen om ze toegankelijk te maken. Er zijn twee complete pakketten opgeslagen, een ter inzage voor belangstellenden en een als reserve. Jaarverslag 2014 HKK « Willem van Strijen » Pagina4 Tot op heden zijn deze kranten niet geraadpleegd door geïnteresseerden. Er is nog geen publiciteit rond het bezit van deze kranten geweest. Tevens hebben wij, omdat wij nog twee bijna complete series hadden, deze twee series aan de heemkundekringen van Klundert en Fijnaart-Heijningen gegeven. Moerdijk, Zevenbergschehoek en Langeweg werden bijna nooit in de krant vermeld.

3.11 Jaarvergadering met lezing De jaarvergadering is gehouden op 24 april 2014 in de Schuur. Zo'n 70 personen hebben de vergadering bijgewoond. Na de pauze hadden wij een voordracht met beelden over "De verdwenen dorpen van Brabant en Zeeland.".

3.12 Lezingen In 2014 hebben geen lezingen plaats gevonden anders dan de lezing bij gelegenheid van de jaarvergadering.

3.13 Website De website is in 2014 vernieuwd. Vanwege problemen met de service provider is deze echter nog niet on line. In de vernieuwde website zit nu ook een vernieuwde fotodatabank. Het adres van de website: www.heemkundezevenbergen.nl

3.14 Facebook Vanaf 3-10-2014 is de heemkundekring ook op facebook met als doel het aantal contactmomenten met de donateurs te kunnen verhogen en dus meer en sneller actuele informatie te kunnen geven. Het aantal volgers is erg gering, ondanks dat er in “Jong Nieuws” van oktober 2014 aandacht aan is besteed. Blijkbaar is de gemiddelde donateur van de heemkundekring niet op facebook. Het is dan ook meer een medium voor de toekomstige jonge donateur dan voor de huidige generatie. Adres: https://www.facebook.com/WillemvanStrijen?ref=aymt_homepage_panel

3.15 Museumbezoek Zie paragraaf 4.1.4 voor gegevens over het museumbezoek.

3.16 Bezoek scholen aan museum In 2014 hebben de volgende scholen het museum van de heemkundekring bezocht: • Neerhofschool groep 6 Wij zullen trachten volgend jaar meer groepen van scholen de oudheidkamer te laten bezoeken