Heemkundekring "Willem van Strijen" Zevenbergen
 Winst en verlies rekening

BATEN20172018
Donateurs€     4.764,00€     5.310,80
Rente€                -€            1,38
Subsidies€     1.970,39
€      2.586,87
Opbrengsten Museum bezoek/rondleiding) en verkoop periodieken€     1 024,45
€      1.380,56
Andere opbrengsten
€          71,27
Totaal BATEN
€      7.830,11€      9.279,61


LASTEN20172018
Algemene kosten€      1.024,28€       1.005,56    
Museumkosten€      2.658,90€       3.878,52
Bijeenkomsten/lezingen/Act.€         717,59€       1.375,08
Oud en Jong Nieuws€      1.974,55€       2.150,02
Contributies/abonnementen€           90,75€            90,75
Cursussen/Bibliotheek/Diversen€           74,95€          495.19
Tentoonstellingskosten€             9,95€          102,78
Toevoeging aan Reserves€      1.279,14€          181,71
Totaal Lasten€    7.830,11€     9.279,61