Heemkudekring Zevenbergen

                                                                            


In februari 2016 is de Heemkundekring van start gegaan met   een Genealogiegroep. Ongeveer 30 mensen hebben zich meteen al aangemeld. Zij gaan aan de slag in drie groepen, die zoveel mogelijk zijn samengesteld uit mensen met vergelijkbare ervaring. Er is een beginnersgroep met onder andere mensen die nog helemaal geen ervaring hebben bij het opzetten van een stamboom en het zoeken in de diverse beschikbare archieven. Deze groep zal dan ook worden begeleid bij het opzetten van een stamboom en met de keuze van vastleggingssoftware.  De bedoeling is om te leren van meer ervaren stamboomonderzoekers en natuurlijk vooral ook van elkaar. Het betreft hier geen cursus, maar de Heemkundekring wil een platform bieden waar ge├»nteresseerden elkaar kunnen ontmoeten en door middel van vraag en antwoord van elkaar kunnen leren. Aan deelname zijn vooralsnog geen kosten verbonden. 

Misschien kunt u ook gebruikmaken van bidprentjes zoals die onder de databanken worden aangeboden.