Heemkunde ZevenbergenDe historie van Zevenbergen

De oudste gegevens dateren uit het einde van de 13e eeuw.

Dan verschijnt Zevenbergen in enkele oorkonden, eerst als een afsplitsing van de Heerlijkheid Strijen, later als afzonderlijk leen van het graafschap Holland. Tot de Franse tijd is het Hollands gebied gebleven. Bij het herstel van het Koninkrijk der Nederlanden in 1813 werd Zevenbergen bij de provincie Noord-Brabant gevoegd.

Volgens Delahaye moet de naam Zevenbergen wellicht zo verklaard worden, dat er bij de vorming van het poldergebied zeven landtongen, wallen of eilandjes te onderscheiden waren. Dus zeven hoogtes of bergjes.

Door bedijkingen vanuit het noorden en zuiden werd het gebied van Zevenbergen met het vaste land van Zuid-Holland (Strijen) verbonden. Na een aanvankelijke bloei door de winning van zout en turf, en later door handel, scheepvaart en landbouw, ontstond er na de grote Sint Elisabethsvloed in 1421 een groot verval. Alle reeds ingedijkte polders werden in dat rampjaar vernield.

In 1427/1428 veroverde Philips van Bourgondiƫ de stad in zijn strijd met Jacoba van Beieren. De Heren van Zevenbergen werden verbannen, maar kregen later de heerlijkheid weer in hun bezit.

In de 16e eeuw begon Cornelis van Bergen weer met de inpoldering rond Zevenbergen. Daardoor kreeg de landbouw opnieuw een kans zich te ontwikkelen. Graan, vlas en vooral ook meekrap waren producten van deze streek. Na het ontdekken van de chemische verfstoffen verdween de teelt van meekrap en maakte plaats voor de suikerbiet.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Zevenbergen zwaar getroffen door oorlogsgeweld. In 1940 werd de stad gebombardeerd door de Duitsers. Hierbij vielen vele slachtoffers. In november 1944 werd Zevenbergen door de Amerikanen bevrijd na dagenlang onder spervuur van de artillerie te hebben gelegen. Ook nu waren vele doden en gewonden te betreuren en werden vele woningen, winkels en landbouwschuren vernield of zwaar beschadigd. De bruggen waren opgeblazen. De landbouw kampte met grote moeilijkheden omdat de poldergemalen onklaar waren gemaakt.

Ook de watersnoodramp van 1953 trof het grondgebied van Zevenbergen. Ongeveer tweederde deel van de gemeente stond onder water, maar de stad bleef gespaard.

Zevenbergen beslaat een oppervlakte van 4.927 ha. en is nu onderdeel van de gemeente Moerdijk. De gemeente Moerdijk bestaat uit de vroegere zelfstandige gemeenten