Heemkunde ZevenbergenDonateur worden van de Heemkundekring

Wilt u meer weten over de historie van Zevenbergen?

Wordt dan donateur van de Heemkundekring "Willem van Strijen" en schrijf u in bij info@heemkundezevenbergen.nl. Geef uw naam, adres en woonplaats en wij nemen contact met u op.

 Wij hebben tot doel het bevorderen van de kennis van de geschiedenis en van de cultuur van de heemkunde in het algemeen. Uiteraard die van Zevenbergen in het bijzonder.

2 of 3 keer per jaar verschijnt ons periodiek "Oud Nieuws" en de nieuwsbrief "Jong Nieuws". Er worden exposities gehouden en er wordt meerdere keren per jaar een lezing georganiseerd.

Jaarlijks wordt een excursie gemaakt en houden wij onze traditionele Potermaaltijd in November. 

De donatie bedraagt  € 15,00 per jaar.

Voor donateurs buiten Zevenbergen € 20,00

Ibannummer : NL98RABO0154356913

Oude "Oud Nieuws" boekjes zijn nog beschikbaar voor          €3,00 per stuk.