U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.
Actueel

Vanwege de Coronacrisis, is ons museum minstens tot 1 juni 2020 gesloten en zijn onze andere activiteiten uitgesteld.
Zodra de richtlijnen van de overheid het toelaten zullen we onze deuren weer openen. We zullen dat dan op deze website laten weten. Onderstaande activiteiten zijn daarom onder voorbehoud.


23 april 2020, lezing door Karel Leenders 
(vanwege Coronacrisis verplaatst naar de herfst van 2020, exacte datum volgt)

Op 23 april 2020 hebben we onze algemene vergadering, maar u weet dat het dan vooral om de lezing gaat. De lezing begint om 19:30 uur (zaal open 19:00 uur) en vindt plaats in theater De Schuur, Kerkstraat 23, 4761 CA, Zevenbergen.

Deze keer wordt de lezing verzorgd door Karel Leenders. Zijn aandacht gaat voornamelijk uit naar het westen van Brabant. Hij promoveerde in november 1996 op het proefschrift, "Van Turnhoutervoorde tot Strienemonde". Dit werk is een geschiedenis van West-Brabant tijdens de middeleeuwen (400 - 1350 n.Chr.). In dit proefschrift onderzoekt Leenders de herbevolking van West-Brabant nadat dit gebied vanaf de Romeinse tijd ontvolkt was geraakt; de ontwikkeling van dorpen en enkele kleine steden; de incorporatie van de streek in het hertogdom Brabant en het graafschap Holland; en ten slotte de interactie tussen de mens en de natuur in een min of meer vierkant gebied dat wordt begrensd door Willemstad, Geertruidenberg, Turnhout en Antwerpen.Karel Leenders is ook schrijver van het bekende boek “Polders in kaart” over o.a. de Gastelse kaart en het ontstaan van de polders in de Westhoek van Brabant..De lezing gaat over Zevenbergen en dan met name over onderwerpen als de zoutwinning (selnering), het steken van turf en natuurlijk ook de Sint Elizabethvloed, Na deze lezing weet u alles over het ontstaan van de polders rond Zevenbergen.


25 en 26 april 2020, Museumweekend 
(activiteit verplaatst naar de Open Monumentendagen op 12 en 13 sept.)

 Het museumweekend is het einde van de museumweek en het museum van de Heemkundekring is dan natuurlijk geopend. Als speciale attractie bieden we deze keer de mogelijkheid om nog eens ouderwets met een kroontjespen te schrijven. De ouderen onder u weten nog wel hoe dat ging. Kliederen met inktlappen, vlekken maken op je papier, maar natuurlijk ook heel mooi schrijven. Misschien wel leuk om nog eens de kroontjespen op het papier te horen krassen. Tevens is dit een mooie gelegenheid om nog eens aan uw kinderen of kleinkinderen te laten zien hoe er vroeger werd geschreven.


Stamboomonderzoek (na de zomer)

Nadat we een tijdje stil lagen met de genealogiegroep, hebben een aantal mensen aangegeven geïnteresseerd te zijn om deel te nemen aan een beginnersgroep voor stamboomonderzoek. Zodra de omstandigheden het toelaten, starten we daarmee.


3 september 2020 (14:00 uur), Heemkundecontact

(Bibliotheek West-Brabant Locatie Zevenbergen)

Heemkundecontact in de bibliotheek VANnU over winkeliers, vrije beroepen en notabelen van Zevenbergen uit de 20ste eeuw door Kees Goverde.


12 en 13 september 2020, Open Monumentendagen en Kunst- en Cultuurroute Moerdijk
(De Kunst- en Cultuurroute gaat in 2020 niet door, maar er is een kans dat de Open Monumentendagen wel doorgaan. Overigens wordt dat pas op een later tijdstip definitief.)

Tegelijk met de Open Monumentendagen hebben we altijd ook de “Kunst en Cultuurroute” in de gemeente Moerdijk. Dit jaar dus op 12 en 13 september en het museum van de Heemkundekring is dan open van 13:00 tot 17:00 uur.

Dit jaar werken we samen met CINE 7, de werkgroep film van de Stichting Cultuur Moerdijk (SCM). In ons museum laten we dan films zie over Zevenbergen en de suikerfabriek en voor een deel gebruiken we daarvoor dan een historische 16 mm projector met de originele celluloid film.

De activiteiten van het museumweekend, die vanwege de coronacrisis niet door konden gaan, worden nu op deze dagen aangeboden. 


1 oktober 2020 (14:00 uur) : heemkundecontact

(Bibliotheek West-Brabant Locatie Zevenbergen)

Schoolfoto's van de Sint Josephschool op de Markt en de Neerhofstraat door Wim Boot 

 


Oktober 2020, Geschiedenisquiz

In October, de maand van de geschiedenis organiseren we ook dit jaar weer een geschiedenisquiz. De exacte datum is nog niet bekend en hangt ook af van de ontwikkelingen rond de coronacrisis. Aan de quiz kan worden deelgenomen door teams van 4 personen.  Denkt u dus vast eens na met wie u een team zou kunnen vormen en schrijf u vast in door een email te sturen naar de heemkundekring. 

 


13 november 2020 (18:00 uur), Poteravond

De tweede vrijdag van november, 13 november 2020 dus, hebben we weer de traditionele Poteravond.  Deze keer doen we na de maaltijd een quiz over Brabants dialect, vergelijkbaar met wat Ine Krielen al eerder deed tijdens de bijeenkomst van Heemkundecontact in januari 2020. 

Tegen die tijd komen we bij u terug met meer informatie over hoe u zich kunt inschrijven voor de Poteravond.

 


5 november 2020 (14:00 uur): Heemkundecontact

(Bibliotheek West-Brabant Locatie Zevenbergen)

Kees Tielen doet aan de hand van foto's een rondje "Afgebrande Hoef"

 


3 december 2020 (14:00): Heemkundecontact

(Bibliotheek West-Brabant Locatie Zevenbergen)

Kees Tielen neemt u aan de hand van foto's mee naar de Bosselaar en Molengors