Etalages en Tentoonstellingen 

Etalages

In de laatste jaren is de etalage van museum Zevenbergen ook steeds meer een tentoonstelling geworden met thema’s als voorjaarsschoonmaak, suikerindustrie, watersnood, kerstmis, etc. De etalages dragen ook steeds meer een verantwoord historisch karakter en geven ons de mogelijkheid om voorwerpen uit ons museum te tonen aan de argeloze voorbijganger, die daardoor wellicht geïnteresseerd raakt om eens binnen te stappen in het museum.

 

Etalage Carnaval
Etalage Voorjaarsschoonmaak
Etalage onderwijs
Etalage Kerstmis

Tentoonstellingen

Regelmatig wordt er door Heemkundekring Willem van Strijen in Zevenbergen een tentoonstelling georganiseerd. Dit gebeurt zowel in de Museum Zevenbergen aan de Zuidhaven 17 als elders in de gemeente, bijvoorbeeld in het gemeentehuis, in de bibliotheek of in de Zeven Schakels. Onderwerpen in het verleden waren onder andere:

  • De herdenking van de Watersnood
  • De herdenking van de bevrijding
  • De demping van de Haven (De Schuur)
  • 700 Jaar Bestaan van Zevenbergen
  • De schilder Joannes Brabers (Museum Zevenbergen)
  • De suikerindustrie (Zeven Schakels en Gemeentehuis)
  • De stadsmuur van Zevenbergen
  • De haven van Zevenbergen in de kunst (diverse kunstenaars)
  • Oude beroepen in de schilderkust met schilderijen van Huib Vrijhof 

Ook hebben verschillende ondernemers hun kantoor of restaurant verfraaid met afbeeldingen van Oud Zevenbergen zodat men ook daar kan genieten van de geschiedenis van Zevenbergen. Overigens verliest de tentoonstelling als communicatiemiddel terrein. Wat vroeger op een tentoonstelling was te zien, is tegenwoordig ook digitaal gemakkelijk aan een groot publiek te tonen.

Havententoonstelling
Prijswinnaars tentoonstelleing oude beroepen
Voorbereiding Bidprentjestentoonstelling
Tentoonstelling met overblijfselen van de Zevenbergse Stadsmuur