Heemkundekring Willem van Strijen

Op deze pagina vertellen we u iets meer over de Heemkundekring Willem van Strijen. De Heemkundekring is opgericht op 1 juli 1954, een jaar na de watersnood. We zijn er dus al heel lang en het verleden van onze kring is dus op zichzelf ook al erfgoed geworden.

Pas in 1957 werd het een Stichting bij notariële akte en zijn we dus ook officieel een rechtspersoon, maar we houden 1954 aan omdat toen de activiteiten begonnen. Blijkbaar denkt Brabants Heem, de overkoepelende organisatie van Heemkundekringen in Brabant er ook zo over. Op de akte van 1957 staan Jacques van der Smissen (gemeentesecretaris) en Jan Molengraaf als oprichters. Zij stortten 30 gulden “bedrijfskapitaal”. Bestuursleden waren toen Jacques van der Smissen (voorzitter), mevr. A.M. van Drimmelen-van der Straten en de heer P.B. van der Pol.

Op 26 januari 1980 werd het Huidige Museum Zevenbergen geopend. Vooral de gemeentesecretaris v.d. Smissen heeft zich ingespannen om van de oude binnenboerderij een museum te maken. In die tijd hoorde ook het huidige theater De Schuur nog tot het museum, dat toen nog Oudheidkamer werd genoemd.

In 1981 verscheen het eerste nummer van Oud Nieuws met bijdragen van de heren Diepstraten, Korteweg, Lichtendaal en Meulblok. Sindsdien zijn er dus 120 nummers verschenen. 

De Heemkundekring draait op bijdragen van haar donateurs en een subsidie van de gemeente Moerdijk. Verder ontvangen we af en toe bijdragen van b.v. de Clubkasacties van de Rabobank en genereren we zelf inkomsten met rondleidingen, lezingen, boekverkoop, etc.

Vrijwilligers

Vanaf de oprichting is de Heemkundekring een vrijwilligersorganisatie geweest en dat is nog zo. De vrijwilligers zijn de Heemkundekring en als u wilt weten wie dat zijn en wat ze allemaal doen, klik dan hier

Wettelijke verplichtingen ANBI en AVG

Vanwege de ANBI status is de Heemkundekring verplicht een aantal gegevens m.b.t. ANBI op te nemen op de website. Hetzelfde geldt voor het beleid m.b.t. de AVG.
Klik hier voor ANBI
Klik hier voor AVG 

Wie was eigenlijk Willem van Strijen ?

In de 13de eeuw maakte het gorzengebied rond het op een verhoging gelegen dorp Zevenbergen deel uit van de Heerlijkheid Strijen. Het Hollands Diep zou pas in 1421 bij de Sint Elisabethsvloed ontstaan, dus zo gek was dat niet. De Heren van Strijen hadden dit gebied in leen van de Graaf van Holland. Zij waren dus leenheren. In 1290 was Zevenbergen belangrijk geworden voor de turf en zoutwinning en was er aan toe een bestuurlijk onafhankelijke eenheid te worden. Daarom gaf Willem van Strijen op St Lambertusdag (17-11-1290) officieel Zevenbergen in “achterleen” aan zijn neef Willem Hugemanszoon van Strijen, die daarmee feitelijk de heerlijkheid Zevenbergen stichtte en de eerste Heer van Zevenbergen werd. Naar hem is de Heemkundekring vernoemd. We hebben hem dus kortweg Willem genoemd. Hij woonde in dit kasteel.

Na Willem van Strijen en bij gebrek aan een Heer, behartigen wij nu de historie van Zevenbergen

 

Tot de Franse tijd is Zevenbergen Hollands gebied gebleven. Bij het herstel van het Koninkrijk der Nederlanden in 1813 werd Zevenbergen bij de provincie Noord-Brabant gevoegd.

Volgens Delahaye moet de naam Zevenbergen wellicht zo verklaard worden, dat er bij de vorming van het poldergebied zeven landtongen, wallen of eilandjes te onderscheiden waren. Dus zeven hoogtes of bergjes. Andere bronnen houden het op de aanwezigheid van zeven veilige plaatsen waar schepen zich konden bergen toen Zevenbergen nog aan zee lag en een echte havenstad was.

Door bedijkingen vanuit het noorden en zuiden werd het gebied van Zevenbergen met het vaste land van Zuid-Holland (Strijen) verbonden. Na een aanvankelijke bloei door de winning van zout en turf, en later door handel, scheepvaart en landbouw, ontstond er na de grote Sint Elisabethsvloed in 1421 een groot verval. Alle reeds ingedijkte polders werden in dat rampjaar vernield.

In 1427/1428 veroverde Philips van Bourgondië de stad in zijn strijd met Jacoba van Beieren, die fanatiek werd gesteund door de toenmalige Heer van Zevenbergen (Gerrit II van Strijen). Gerrit werd daarop verbannen en Philips de Goede werd Heer van Zevenbergen, maar later kreeg de familie de heerlijkheid weer in hun bezit. Zevenbergen verloor door die nederlaag overigens wel stadsmuren en daarmee ook zijn belang als vesting.

In de 16e eeuw begon Cornelis van Bergen weer met de inpoldering rond Zevenbergen. Daardoor kreeg de landbouw opnieuw een kans zich te ontwikkelen. Graan, vlas en vooral ook meekrap waren producten van deze streek. Na het ontdekken van de chemische verfstoffen verdween de teelt van meekrap en maakte plaats voor de suikerbiet.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Zevenbergen zwaar getroffen door oorlogsgeweld. Op 11 mei 1940 werd de stad gebombardeerd door de Duitsers. Hierbij vielen vele slachtoffers. In november 1944 werd Zevenbergen door de Amerikanen bevrijd na dagenlang onder spervuur van de artillerie te hebben gelegen. Ook nu waren vele doden en gewonden te betreuren en werden vele woningen, winkels en landbouwschuren vernield of zwaar beschadigd. De bruggen waren opgeblazen. De landbouw kampte met grote moeilijkheden omdat de poldergemalen onklaar waren gemaakt.

Ook de watersnoodramp van 1953 trof het grondgebied van Zevenbergen. Ongeveer twee derde deel van de toenmalige gemeente stond onder water, maar de stad Zevenbergen bleef gespaard.

Zevenbergen beslaat een oppervlakte van 4.927 ha. en is nu onderdeel van de gemeente Moerdijk. De gemeente Moerdijk bestaat uit de vroegere zelfstandige gemeenten: Fijnaart en Heijningen, Klundert, Standdaarbuiten, Willemstad, Zevenbergen (Zevenbergen, Zevenbergschen Hoek en Langeweg) en Moerdijk, wat vroeger bij Hoge- en Lage Zwaluwe hoorde..

Voor een tijdlijn met de jaartallen van Zevenbergen, klik hier.

Wilt u meer weten over de geschiedenis van Zevenbergen, kom dan eens langs !!!!