Lezingen

Lezingen zijn een goed manier om kennis over te dragen. Anders dan bij digitale kennisoverdracht vindt er interactie plaats tussen degene die de lezing geeft en de toehoorders. Er is mogelijkheid tot interactie en voor beide partijen is dit prettiger dan het eenrichtingsverkeer dat de digitale kennisoverdracht vaak is. Leden van de Heemkundekring geven zelf lezingen over onderwerpen waarin zij zich hebben verdiept en soms nodigen we ook buitenstaanders uit om een relevant verhaal te komen vertellen. Soms is dat voor een klein publiek in ons museum en soms in grotere zalen. Ook verenigingen maken vaak gebruik van de mogelijkheid om door de Heemkundekring een lezing te laten verzorgen.


Lezingen door de Heemkundekring

Hieronder een aantal lezingen, die de Heemkundekring kant en klaar op de plank heeft liggen. Die kunnen we bij wijze van spreken morgen verzorgen als u vandaag belt, maar liever hebben we natuurlijk dat u het ons wat eerder laat weten. We zijn allemaal vrijwilligers met een redelijk volle agenda, dus voor de zekerheid liever een paar weken van te voren bellen. 

Fotoreportages

Omdat wij over een heel groot fotoarchief beschikken, kunnen we gemakkelijk fotoreportages maken over een straat of een wijk van Zevenbergen. Dat zijn dan geen lezingen in de normale betekenis van het woord, maar bij dergelijke bijeenkomsten ontstaat er juist vaak duscussies tussen bezoekers onderling en het is natuurlijk een feest van herkenning.
 In het verleden hebben we dat een aantal malen gedaan en de foto’s gepresenteerd in de bibliotheek van Zevenbergen onder de titel Heemkundecontact. Maar we deden dat ook als eens voor de bewonersvereniging Achterdijk. Indien u geïnteresseerd bent in een bepaald stukje Zevenbergen, dan kunnen we daar relevante foto’s bij zoeken en die vertonen, hetzij in ons museum, hetzij op een door u te kiezen locatie.
Molenstraat
Doelstraat met noodwoningen van na WOII
Zuidhaven bij van Eck
Lage Wipstraat
Van Steelandtstraat

Lezingen door derden

Heemkundekring Willem van Strijen organiseert regelmatig lezingen en nodigt gastsprekers uit zodat iedereen zich kan verdiepen in de geschiedenis van Zevenbergen.
Enige onderwerpen uit de afgelopen jaren:
  • De Bevrijding van Zevenbergen in 1944
  • De gezondheidszorg in de Middeleeuwen in Zevenbergen (Koorts en Honger)
  • De restauratie van de NH Kerk op de Markt in Zevenbergen
  • De man op de fiets op de dijk
  • Concentratiekamp Vught en het satelliet kamp in Moerdijk
  • Auschwitz