Boeken en Kranten

Boeken 

Er zijn maar weinig boeken verschenen over de geschiedenis van Zevenbergen. Er zijn echter gelukkig een aantal mensen in het verre en nabije verleden geweest die een en ander verzameld hebben en daar wat boeken en boekwerkjes uit hebben samengesteld. Wij kunnen hier niet alle schrijvers noemen, maar de heren Delahaye (Streekarchivaris), W. Meulblok en I. de Groot kunnen hier wel worden genoemd. Met de fotoboeken van Zevenbergen heeft de heer Meulblok een uniek stuk historie voor ons vastgelegd. 

Door de Heemkundekring zijn in de loop der tijd de periodieke boekjes “Oud Nieuws” samengesteld waarin de leden van de redactiecommissie en alle betrokken vrijwilligers (schrijvers) de geschiedenis van Zevenbergen en de bewoners zoveel mogelijk hebben vastgelegd.

Klik hier om te zoeken in onze bibliotheek.

Kranten

In het archief van de Heemkundekring bevinden zich nog alle jaargangen van het “Hollandsch Diep” van 1946 t/m 1963. Die zijn niet gedigitaliseerd, dus zoeken is een beetje problematisch, maar als u een datum weet, dan is het mogelijk om deze kranten te raadplegen.

Verder hebben we wel enkele krantenknipsels, maar in toenemende mate is alles wat er in de krant is verschenen te vinden op de website www.delpher.nl. Helaas “BN De Stem” en haar voorgangers nog niet. We gaan er van uit dat dat ook niet meer heel lang op zich zal laten wachten.