Jong Nieuws

Jong Nieuws was onze nieuwsbrief, die met enige regelmaat werd rondgebracht en per email verstuurd. Deze nieuwsbrief is er echter niet meer in de vorm van een periodiek. Momenteel informeren we onze donateurs per email over zaken die voor hen van belang zijn. We doen dat relatief kort voordat de informatie relevant is. Dus niet meer 2 keer per jaar een half jaar vooruit, maar meerdere keren kort voor een evenement plaats.

Zoals u begrijpt bezorgen we ook geen papieren nieuwsbrief meer.