ANBI

ANBI-Algemeen

De Stichting Heemkundekring Oudheidkamer “Willem van Strijen” is door de Belastingdienst aangewezen als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen). ANBI’s kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en energiebelasting. Doet u een gift aan een culturele ANBI dan heeft u een extra aftrekmogelijkheid van de belasting.

ANBI-Uw donateursbijdrage en de belasting

Al enige tijd bestaat de mogelijkheid om uw donatie van de belasting af te trekken zonder dat de notaris eraan te pas komt en zonder drempel. Hoe dat in zijn werk gaat staat hieronder beschreven. Als u dat wilt, moet u er wel wat voor doen. Voor alle duidelijkheid: het is niet verplicht.

De heemkundekring “Willem van Strijen” heeft de zogenaamde culturele ANBI status. Dat betekent dat u de gift aan onze stichting kunt aftrekken voor de inkomstenbelasting. In het verleden moest een en ander via de notaris worden vastgelegd, maar nu hoeft dat niet meer. Het volstaat nu dat een zogenaamde “overeenkomst periodieke gift in geld” voor een periode van 5 jaar wordt afgesloten tussen de donateur en de ontvanger.  Onder onderstaande link vindt u alle
informatie.
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekkenANBI-Gegevens

Naam:                                              Stichting Heemkundekring Willem van Strijen
RSIN/Fiscaal nummer ANBI:           6147033
Adres:                                              Zuidhaven 17,  4761 CR Zevenbergen
Telefoon:                                          06-37 44 92 59
Email:                                              Info@heemkundezevenbergen.nl

Samenstelling bestuur:
Voorzitter:                                        Ebo Roek
Secretaris:                                       Angela Rindt
Penningmeester:                             Piet Ooijen
Leden:                                             Henk Geleijns

Beloningsbeleid: Het bestuur en de vrijwilligers zijn onbezoldigd.

ANBI-Doelstelling:

 • Het beoefenen en bevorderen van de praktische en theoretische heemkunde in de gemeente Moerdijk, en wel in het bijzonder in de voormalige gemeente Zevenbergen;
 • Het in brede kring belangstelling wekken voor de eigen streek en zijn bewoners, vroeger, nu en voor de toekomst;
 • Het ijveren voor het verzamelen, documenteren, behouden en beschermen van het erfgoed van de gemeente Moerdijk;
 • Het behartigen van de heemkundebelangen bij het bestuur van de gemeente Moerdijk en andere overheden.

ANBI-Activiteiten Algemeen

 • Exploiteren van het museum van de Heemkundekring Willem van Strijen aan de Zuidhaven 17 in Zevenbergen;
 • Uitgeven van een periodiek met de naam”Oud Nieuws”;
 • Publiceren van nieuwsbrieven (“Jong Nieuws”);
 • Organiseren van exposities over onderwerpen die verband houden met de historie van Zevenbergen. Bijvoorbeeld: WOII, de historie van de haven van Zevenbergen, het kasteel en de stadsmuren van Zevenbergen, etc.;
 • Digitaliseren van foto’s, artikelen, verhalen, etc. en opnemen in een databank om een en ander ter beschikking te stellen van de inwoners van Zevenbergen en andere geïnteresseerden;
 • Organiseren van evenementen zoals een Poteravond, lezingen, etc.;
 • Deelname aan evenementen als open monumentendagen, museumweekend, kunst- en cultuurroute Moerdijk, etc.;
 • Organiseren van een Genealogie groep.

Voor een overzicht van de activiteiten in 2022 kunt een kopie van het jaarverslag downloaden door op de afbeelding hiernaast te klikken.

 

 

 

 

L

 

                 Jaarverslag 2023 nog niet goedgekeurd door het bestuur


ANBI-Financiën

Hiernaast de winst- en verliesrekening van de Heemkundekring Willem van Strijen. In geval van een positief resultaat, wordt dit toegevoegd aan het eigen vermogen. Voor meer detail dan hieronder, verwijzen wij naar ons Jaarverslag.


ANBI-Beleidsplan tot 2025

 1. De Heemkundekring  tracht haar doelstellingen te bereiken door het onderzoeken, bestuderen en (doen) veilig stellen van heemkundig belangrijke terreinen, onroerende en roerende zaken, voorwerpen en oudheidkundige gegevens in en van het werkgebied en zijn omgeving door het organiseren van excursies, cursussen, lezingen en tentoonstellingen, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere groeperingen of instanties, alsmede het deelnemen aan activiteiten van andere verenigingen, welke met het vorenstaand doel verband houden of daartoe van belang zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
 2. Ten behoeve van de uitvoering van de taken heeft de stichting vrijwilligers die in werkgroepen zijn georganiseerd en onder leiding van het bestuur de taken verdelen.
 3. 2 tot 3 maal per jaar wordt het tijdschrift “Oud Nieuws” uitgegeven en gedistribueerd onder de donateurs, waarin bevindingen van onderzoek en belangwekkende verhalen in het kader van de doelstelling worden opgenomen.
 4. In de oudheidskamer in Zevenbergen worden belangwekkende voorwerpen voor het publiek tentoongesteld.
 5. In de (gedigitaliseerde) archieven worden foto’s, boeken, tijdschriften, artikelen en verhalen opgeslagen en toegankelijk gemaakt voor het publiek.
 6. De stichting heeft inkomsten uit:
  1. Bijdragen van donateurs
  2. Subsidies
  3. Verkoop van publicaties
  4. Lezingen en rondleidingen tegen betaling.
 7. Er is geen personeel in dienst