Jaartallen van Zevenbergen

 Hieronder vindt u een aantal jaartallen die meer of minder belangrijk waren in de Zevenbergse geschiedenis. Vanzelfsprekend kan zo’n lijst niet volledig zijn, maar we proberen er wel zoveel mogelijk in op te nemen. Mocht u iets missen, neem dan contact met ons op en dan voegen we het jaartal toe.

 

 

JaarGebeurtenis
1145Willem I van Strijen, Heer van Strijen (en Zevenbergen ?)
1190Hugo van Strijen, Heer van Strijen (en Zevenbergen ?)
1234Willem II van Strijen, Heer van Strijen (en Zevenbergen ?)
1240Willem III van Strijen trouwt met Elisabeth van der Lede
1245Willem III van Strijen, Heer van Strijen (en Zevenbergen ?)
1254Christina van Lijnden overlijdt. Zij werd vermeld als “Uxor Domini Wilhelmi de Zevenbergen” ofwel: weduwe van de heer van Zevenbergen (Willem II), de eerste officiële vermelding van Zevenbergen in een document
1285Willem IV van Strijen, Heer van Strijen (en Zevenbergen ?)
1287Er werd al over een kerk van Zevenbergen gesproken in een landakte. Uitgifte van een moer beoosten de kerk van Zevenbergen door Willem Hugemanszoon van Strijen aan het Brugse Sint Janshospitaal
1288Willem IV van Strijen trouwt met Oda van Borsele
1290Willem IV van Strijen gaf op St Lambertusdag (17-11-1290) officieel Zevenbergen in “achterleen” aan zijn neef Willem Hugemanszoon. Officiële stichting van de heerlijkheid Zevenbergen
1290Willem Hugemanszoon van Strijen is heer van Zevenbergen
1293Hugeman I van Strijen is heer van Zevenbergen
1296Eerste vermelding van een priester van Zevenbergen (waar ?)
1300Niervaert komt onder de heren van Putten
1342Thomas van Strijen, Heer van Zevenbergen (vrijwel onbekende figuur)
1345Graaf Willem IV van Holland overlijdt kinderloos. Begin Hoekse en Kabeljauwse twisten .
1347Tot 1351: De pest. 30%-60% van de bevolking van Europa sterft. Pas in 1600 is de bevolking weer op peil.
1349Gerrit I van Strijen, Heer van Zevenbergen
1358Inpoldering Grote Zonzeelse polder en Oudland van Zevenbergen
1362Niervaert komt onder heer van Breda
1364Gerrit I van Strijen laat de Catharinakerk vergroten
1365Hugeman II van Strijen (De Bastaard) is heer van Zevenbergen
1370Hugeman II verkrijgt de heerlijkheid Gageldonk van zijn oom, maar verkoopt dit weer
1382Hugeman II kondigt verbod op moernering (ontvening) nabij de dijken aan omdat die daardoor worden verzwakt
1396Eerste teken van gebruik van het gemeentewapen van Zevenbergen, met de drie andreaskruisen, ontleend aan het wapen van Strijen en met de 7 bergen.
1406Gerrit II van Strijen is heer van Zevenbergen
1415Gerrit (zoon van Hugeman) steunt graaf Willem VI (vader van Jacoba) in de Hoekse en Kabeljauwse twisten en neemt Jan V van Arkel gevangen en sluit deze 10 jaar op in het kasteel van Zevenbergen
1417Jacoba van Beieren volgt haar vader op als gravin van Holland. 
1421Zeemeermin komt langs in Zevenbergen: Zevenbergen zal vergaan, maar de Lobbekenstoren zal blijven bestaan
1421Sint-Elisabethsvloed
1427Val van Zevenbergen. Philips de Goede (van Bourgondië) neemt Zevenbergen in en neemt Gerrit II gevangen. Het staat vast dat Zevenbergen toen omwald was en stadsrechten had.
1428Zoen van Delft. Jacoba verzoent zich met Philips de Goede, maar Gerrit II van Strijen komt niet vrij. Philips wordt heer van Zevenbergen en de muren worden geslecht.
1429De Hollandse Munterij van Dordrecht naar Zevenbergen (Molenstraat 6-8). Dat was een straf voor Dordrecht en het duurde niet lang. (1,5 jaar)
1430Philips van Bourgondië verhuurt Zevenbergen voor 8 jaar aan zijn vriend Frank van Borssele. Die heeft dan 8 jaar de heerlijke rechten.
1436Bij het overlijden van Jacoba van Beieren werd Gerrit II van Strijen vrijgelaten uit gevangenschap in Rijssel en begon een zwervend berooid bestaan.
1438Parochie Zevenbergen is te klein geworden. Pastoor Joannes Kampert moet het zonder kapelaan stellen. Pastoor en kapelaan werden aangesteld door de Heer van Zevenbergen (Philips dus).
1447Grote brand. Huiseigenaren krijgen 10 jaar vrijstelling van huiscijnsen (soort OZB)
1450Grote Klok van de Catharinakerk (Maria) gegoten door Petrus de Douwe of de Dorme. Vaak wordt onderstaand opschrift aangehaald, maar dat blijkt niet te kloppen. 

“Maria is mijn naem
Mijn qeluyt is Gode bequaam.
Het jaar ons Heeren MCCCC ende X
Petrus de Dorme.”

 
 
 
Uit het proefschrift van mevrouw van Loon uit het jaar 2000 blijkt dat de cijfers verkeerd zijn gelezen en dat het 1450 moet zijn.
1450Allerheiligenstorm. Pogingen tot herstel van de stadsmuren van Zevenbergen gestaakt.
1450Arent van Zevenbergen trouwt met Maria van Vianen. Zij krijgen een  dochter Maria, die als vrouw niet kan opvolgen
1452Gerrit II van Strijen (ex heer van Zevenbergen) sterft in armoede in Keizersweerd.
1454Philips van Bourgondië geeft Zevenbergen terug aan de familie van Strijen.
1454Arent van Zevenbergen (niet meer van Strijen) is heer van Zevenbergen
1466Desiderius Erasmus geboren in Rotterdam als Gerrit Gerritszoon . Erasmus was een onwettig kind. Zijn vader Gerardus, was een priester in Gouda en zijn moeder diens huishoudster, met als familienaam  Rogerius (Rutgers). Zij was een dochter van een  chirurgijn uit Zevenbergen (Kuipersstraat 9)
1475Bedijking van de gorzen, die ten noorden en noordwesten van Zevenbergen liggen: “alsulcke gors ende slyck, als wij legghende hebben neffens onse stede van Zevenbergen aen die noortsijde, geheten “Die Donck”.
Dit schijnt te slaan op de inpoldering van de Kleine Noordpolder. 
1480Arent van Zevenbergen wordt benoemd tot lid van de Raad van Holland
1481Dochter Magdalena van Sevenberghe trouwt met Cornelis v. Glymes (van Bergen) (broer van de Heer/Markies van Bergen). Magdalena was een erkende schoonheid met veel bewonderaars. Cornelis had haar ontvoerd tegen de wil van haar vader, maar uit “vrije en libere wil” getrouwd in “Eigenbrakel”. Voor straf verbannen uit Brabant, maar in 1483 gratie gekregen.
1483Bouw van huis Luchtenburg, de neerhof van het kasteel van Zevenbergen. Op de plaats van de latere St Josefschool
1485Bouw van het eerste gasthuis, dat ook dienst deed als weeshuis
1492Arent overlijdt en hij overleefde 2 zonen Joost en Gerrit . De enige neef werd kapelaan. Verder geen mannelijke erfgenamen. Schoonzoon Cornelis v. Glymes (broer  van de Heer van Bergen (op Zoom)) wordt  dan Heer van Zevenbergen.
1492Cornelis (I) van Bergen is heer van Zevenbergen. Lid van de Illustere Lieve Vrouwe Broederschap (Zwanenbroeders)
1500Cornelis (I) van Bergen door Filips (de Schone) van Bourgondië opgenomen in de orde van het Gulden Vlies
1500Cornelis (I) woonde eerst in Bergen op Zoom en later meestal in ‘s-Hertogenbosch, in het “Hof van Zevenbergen”, dat hij voor zijn vrouw had laten bouwen
1502De haven van Zevenbergen bleek niet bevaarbaar te zijn voor de aanvoer van bouwmateriaal voor restauratie van het kasteel. Onderhoud verwaarloosd.
1504Bedijking van Nieuwland, het latere “Oudland van Zevenbergen”
1504Cornelis (I) van Bergen, heer van Zevenbergen, plundert Gelre voor Filips, koning van Castilië
1508Cornelis (I) van Bergen overlijdt hij wordt opgevolgd door zijn zoon Maximiliaan
1508Maximiliaan van Bergen is heer van Zevenbergen
1515Zoutwinning verboden vanwege gevaar voor dijken en bodemdaling
1520Maximiliaan van Bergen overlijdt kinderloos en hij wordt tijdelijk waargenomen door zijn moeder, Maria van Zevenbergen.
1526Polder Bosselaar bedijkt
1526Grenscorrectie. Oud Mark (vlak bij Zevenbergen) was verzand. Grens verlegd naar de “Nieuwe Mark” die zuidelijker lag.
1529Maria van Zevenbergen overlijdt en Cornelis (II) van Bergen wordt heer van Zevenbergen. Hij is een broer van Maximiliaan.
1529Cornelis (II) van Bergen is heer van Zevenbergen. Hij woonde nooit in Zevenbergen en vervulde allerlei functies voor keizer Karel V
1534Verbod om bier te tappen voor de Heilige Mis
1537Oprichting H. Kruis Broederschap en H. Sacramentsbroederschap
1538Cornelis (II) wordt Prins-bisschop van Luik, Er bestaat nog een legpenning van Cornelis, bisschop van Luik en Heer van Zevenbergen
1539Cornelis’ (I) eerste bezoek aan Zevenbergen, maar het gehele gezelschap werd ziek en zij vertrokken weer snel.
1539Bedijking van Bloemendaal
1540Bedijking Koekoekpolder
1541Op 21 juni 1541 gaf Cornelis een (oprichtings)oorkonde aan het schuttersgilde (27 broeders) van Zevenbergen (St Joris), dat later uitgroeide tot de “Vroedschap” (stadsbestuur).
1542Er is sprake van 2 bruggen. Die waren er toen dus al.
1542Bedijking Torenpolder
1543Bedijking van De kleine Zandberg polder
1544Cornelis (II) van Bergen trad af als bisschop van Luik. Daarna vaker in Zevenbergen
1545Kanaal van de Mark naar het centrum (tussen Huizersdijk en Generaal Allenweg)
1546Bedijking van De Grote Meeren Polder
1546Jean de Ligne, toekomstig heer van Zevenbergen, trouwt met Margaretha van der Marck, laatste erfdochter (gravin) van het geslacht  Arenberg
1548Verbod om aan te meren bij bruggen en trappen van de haven i.v.m. de brandwatervoorziening
1549Jean de Ligne wordt Stadhouder van Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel.
1550Aanleg van de verbinding tussen het centrum van Zevenbergen en de Moye Keene
1556Bouw van de voorloper van Huize Steelandt door Jonkheer Pauwels van Mechelen en schoutsdochter Anna de Cocq van Neerwijnen
1557Grote brand in Zevenbergen. Het grootste deel van de stad wordt in de as gelegd.
1558Overdracht van een deel van de macht van de Heer aan de magistraat (het bestuur van de stad)
1559Cornelis (II) van Bergen schenkt Zevenbergen aan zijn neef, Jean de Ligne, zoon van zijn zus (Maria van Bergen) en Louis de Ligne
1560Cornelis (II) van Bergen overlijdt in Zevenbergen. 
1560Eerste kermis in Zevenbergen
1562Grote brand in Zevenbergen. Stadhuis/kasteel/stad verwoest. Gemeentarchief verbrandt. Daarom zo weinig bekend van voor die tijd.
1562Bedijking van de polders Zandberg, Molengors en Torenpolder
1562Aanleg van de “Dikke Dijk”
1563Herbouw van het stadhuis aan de Markt. Verloren gegaan bij de bevrijding in 1944.
1563Zware Pestepidemie (tot 1569)
1566Beeldenstorm (nog niet echt in Zevenbergen)
1568Jean de Ligne stelde nieuwe keur (wetgeving) op en vroeg goedkeuring aan Philips II van Spanje. Oude was verbrand. In 1569 vroeg Margaretha zijn vrouw waar de goedkeuring bleef en die kwam tenslotte in 1570.
1568Jean de Ligne keerde zich af van Willem van Oranje en bleef Filips II trouw. Hij was lid van “De Raad van Beroerten”. 
1568 Jean de Ligne gesneuveld in de slag bij Heiligerlee (begin van de 80-jarige oorlog) tegen Lodewijk van Nassau, broer van Willem van Oranje. In eerste instantie opgebaard in het klooster van Heiligerlee en later begraven in Zevenbergen in de Catharinakerk. Grafmonument bestaat nog, maar het stoffelijk overschot is verwijderd.
1568Margaretha van der Marck wordt vrouwe van Zevenbergen
1572Alva’s Raad van Beroerten bezocht de stad. 12 Zevenbergenaren door de ‘Bloedraad’ gevonnist. Eén van hen was Jan Sweerts (secretaris,  schoolmeester, organist en koster)
1572Kasteel van Zevenbergen bezet door de Spanjaarden (Cristobal de Mondragon). Veel vernielingen
1572Watergeuzen veroveren Zevenbergen en richten vernielingen aan in het kasteel. “Beeldenstorm” in de kerk. Sieraden en beelden vernield. Pastoor Kerckman deed vervolgens de H. Mis thuis.
1574Huize Luchtenburg door de geuzen afgebroken
1576Graaf van Hohenlohe verovert Zevenbergen opnieuw voor de Staten-Generaal 
1576Bouw van Fort Noordam
1577Huize Luchtenburg weer opgebouwd
1579Unie van Utrecht: Noordelijke 7 provinciën gaan verder zonder Zuidelijke Nederlanden. Nederduits gereformeerde kerk wordt “staatskerk”.
1582Invoering Gregoriaanse kalender in de Zuidelijke Nederlanden: op donderdag 4 oktober 1582 volgde vrijdag 15 oktober 1582
1590Turfschip van Breda met Adriaan van Bergen (schipper) en Matthijs Heldt (soldaat)
1590Zevenbergen korte tijd bezet door Spanjaarden en fort Noordam ook aangevallen (Karel van Mansfeld) maar succesvol verdedigd door Matthijs Heldt
1590Zevenbergen weer heroverd door Staatse troepen en kasteel in brand gestoken
1595Grote brand in Zevenbergen. Helft van alle huizen verbrand. Ook voorloper Huize Steelandt
1597Margaretha van der Marck komt terug uit ballingschap in Edingen
1599Margaretha v.d. Marck overlijdt en wordt opgevolgd door haar zoon Karel de Ligne, Baron van Zevenbergen.
1600Pastoor Daniël Daniëls arriveert. Hij was van niemand bang. Preekte gewoon in de Catharinakerk alsof er niets gebeurd was
1601Pastoor Daniël Daniëls op fort Noordam gevangen gezet.
1602Pestepidemie
1608St. Jorisgilde protestants geworden. 
1608Toestemming tot oprichten gilde van handboogschutters, gewijd aan Sint-Sebastiaan. Dit was katholiek.
1608Ieder gezin moet een gewapende man leveren om de wolf te jagen die Zevenbergen onveilig maakt.
1610De reformatie ook in Zevenbergen officieel ingevoerd. De Catharinakerk op de Markt werd door de protestanten in gebruik genomen en pastoor Daniëls vlucht naar Terheijden. Tot 1610 kerkten de gereformeerden in Fort Noordam. Eerste predikant Michael Hosius (Classis van Dordrecht)
1611De haven bij Fort Noordam recht getrokken
1614Stoffelijk overschot van Jean de Ligne overgebracht naar familiegraf in Edingen bij Brussel.
1616Philips Karel de Ligne wordt heer van Zevenbergen (Baron)
1617Huize Steelandt opgebouwd door Jhr. van Steelandt, raadsheer van prins Maurits
1618De twee bruggen werden omgebouwd tot ophaalbruggen
1620Epidemie van de “Roode Loop”(Dysenterie)
1621Philips Karel ging naar Spanje met de bisschop van IJperen om de koning te vragen de 80-jarige oorlog te stoppen. Hij werd echter gevangen genomen en stierf in de gevangenis (1640)
1625Pestepidemie
1628Fort Noordam is al in vervallen staat. Pas in 18de eeuw afgebroken
1640Philips Frans de Ligne wordt Baron van Zevenbergen
1647De koning van Spanje kocht Zevenbergen van de Hertog van Aremberg (Philips Frans) voor 120.000 gulden en gaf het aan Amalia van Solms, weduwe van Frederik Hendrik († 1647) om de familie Oranje-Nassau gunstig te stemmen voor de onderhandelingen voor de vrede van Munster. De zeggenschap van Amalia van Solms over Zevenbergen werd bij deze vrede bevestigd.
1648Amalia van Solms officieel Vrouwe van Zevenbergen
1648In de praktijk wordt Zevenbergen nu bestuurd door de Nassause Domeinraad, Opgericht in 1581 als bestuurscollege dat het beheer over de domeinen van de familie Oranje-Nassau uitoefende, voornamelijk in Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Gelderland. Eerst in Breda (basis van de Nassau’s) later Den Haag. 
Beheer door rentmeesters die toezagen op de heerlijke rechten. De raad stelde Schout, Schepenen, predikanten, hoveniers, etc. etc. aan in de gebieden die zij bezaten.
1649St Jorisgilde (gereformeerde notabelen) wordt officieel de vroedschap
1649De Zevenbergse postmeester Hendrik Jacobsz. van der Heijden krijgt de aanstelling van postmeester van Rotterdam. In datzelfde jaar krijgt hij ook het octrooi voor het vervoer van ‘Zuidhollandsche brieven’ naar Antwerpen
1654De classis van Dordrecht controleert de naleving van de beperkingen voor katholieken en worden door de pastoor met wijwater gezegend —> Rel.
1659Oprichting “Bakkersgilde der Stede Zevenbergen”  
1661De havenkade wordt van steen
1664Pestepidemie
1672Rampjaar. Reddeloos, radeloos en redeloos . De omgeving van Zevenbergen moest op last van de commandant van Klundert onder water worden gezet om de Fransen tegen te houden.
1675Amalia van Solms overlijdt
1676Zevenbergen komt onder de hoofdtak van het huis van Oranje Nassau. Stadhouder Willem III wordt heer van Zevenbergen
1677Stadhouder Willem III (o.a. Heer van Zevenbergen !!) trouwt met Mary Stuart
1683De haven wordt doorgetrokken tot het Hollands Diep. De magistraat (stadsbestuur) mocht tol heffen op de bruggen.
1684De RK schuilkerk verhuist naar de Kerkstraat, vlak bij de N.H. kerk dus. (Provocatie)
1684Vergunning verleend door prins Willem III (heer van Zevenbergen) voor een beestenmarkt in Zevenbergen
1685Bouw van het gereformeerde weeshuis op de plaats waar later de Waterstaatskerk kwam.
1686Jakob Zeeus (dichter)  geboren in Zevenbergen
1689Prins Willem III wordt koning van Engeland (King Billy)
1690RK schuilkerk te dicht bij de N.H. kerk. Bouw schuilkerk in de huidige “Oude Kerkstraat”
1700Invoering Gregoriaanse kalender in Noordelijke Nederlanden, het was een katholieke aanpassing en dus eigenlijk niet acceptabel.
1701Zevenbergen garnizoensplaats voor de Hollanders, Engelsen en Duitsers in de successieoorlog tegen Frankrijk en Spanje, die in 1702 begon en tot 1713 duurde.
1702Willem III overlijdt. Begin van 2de Stadhouderloos tijdperk
1702Johan Willem Friso erft de bezittingen van (achterneef) Willem III, maar hij is te jong. Zijn moeder ( Henriëtte Amalia van Anhalt-Dessau) neemt waar tot 1708 toen hij meerderjarig werd.
170523 mei, oprichting van het Zevenbergse schippersgilde
1705Oprichting Kuipersgilde
1708Johan Willem Friso wordt Heer van Zevenbergen (en van vele andere bezittingen)
1708Oprichting van het bijengilde
1709Johan Willem Friso trouwt met Louise van Hessen-Kassel (Maaike Meu)
1711Johan Willem Friso verdrinkt bij Strijensas. Nalatenschap van Willem III (Zevenbergen) nog steeds niet goed geregeld
1711Louise is voogdes van Willem Karel Hendrik Friso, Prins van Oranje, de latere stadhouder Willem IV, zoon van Johan Willem Friso. Dus ook beheerder van zijn nalatenschap, waaronder Zevenbergen. Er was geen stadhouder.
1711“De Wolf in ‘t Schaepsvel” van hekeldichter Jakob Zeeus verschijnt
1717Stichting van het St. Crispijns of schoenmakersgilde
1718Haven van Zevenbergen dichtgeslibd. Klundert en Willemstad klagen aan de oostzijde onbeschermd te zijn.
1720Plan tot renovatie van de haven wordt uitgevoerd. In 1730 klaar. Verbreding over de hele lengte. Sluizen bij Hollands Diep en “Nolleke Sas”
1720Nieuwe schuurkerk  van steen aan de Oude Kerkstraat moet op last van de classis en magistraat worden gesloopt en jaren later komt er een nieuw houten gebouw. Een stenen kerk voor de katholieken is te luxe.
1728Kasteel van Zevenbergen gesloopt. Het puin werd verkocht aan Walsoorden  (Zeeuws-Vlaanderen) voor de dijkversterking
1737Oprichting kleermakersgilde
1747Aantreden Willem IV als stadhouder
1751Stadhouder Willem VI overlijdt, maar zijn zoon is te jong (3 jaar). Zijn voogd neemt waar. 
1753Eerste brandspuit in Zevenbergen. Deze werd gevoed met emmers water
1753Haven van Zevenbergen wordt uitgediept door ex (Franse) soldaten en hun kinderen.
1760Beheer van de haven gaat over naar de ingelanden van de polders. De stad heeft hier nauwelijks nog iets te zeggen
1766Willem Batavus, Prins van Oranje wordt stadhouder Willem V
1766Zevenbergen heeft genoeg geld gespaard om een slangenbrandspuit te kopen, Er kwam een brandspuithuisje bij de Catharinakerk
1767Uitbreiding schuurkerk aan de Oude Kerkstraat
1768Afsluiting van de Moye Keene. Eiland van Klundert, Fijnaart en Willemstad bestaat dan niet meer
1770Tot 1771: Pokken- en Pestepidemie.
1780Bouw van de binnenboerderij aan de Zuidhaven 17, nu De Schuur en het museum van Heemkundekring Willem van Strijen
1784Schoolvernieuwing in Zevenbergen door de Oprichting van Maatschappij tot Nut van het Algemeen met het doel “de verspreiding van nuttige kundigheden en wetenschappen, Godsvrucht en goede zeden onder minvermogende burgers”.
1794Zevenbergen bezet door Franse troepen
1795Stadhouder Willem V gevlucht naar Engeland met zoon (Koning Willem I) en kleinzoon (Koning Willem II)
1795Bataafse republiek. Macht aan het parlement. Einde Heerlijke rechten en leenstelsel. Er zijn dan geen heren van Zevenbergen meer. De godsdienstvrijheid en gelijkheid wordt hersteld.
1798Kerken moeten aantal leden opgeven. De kerk wordt van het geloof met de meeste zielen.  RK: 2182 en N.H.: 834.  Catharinakerk zou dus naar de Katholieken gaan, die hem dan wel moesten betalen ± Hfl 16.000,-
1799Staatsgreep Napoleon in Frankrijk. Dictatuur.
1801Bataafs gemenebest (beperkt parlement)
1801Nieuwe wet:  Kerken mogen houden wat ze aan het begin van de eeuw bezaten.
1802Catharinakerk wordt formeel van de Nederlands Hervormden. De teruggave van de N.H. Kerk aan de katholieken was niet voor 1-1-1800 geregeld. 
1804Huize Luchtenburg omgebouwd tot openbare lagere school
1805Zevenbergen wordt Brabants in plaats van Hollands
1806Stichting Koninkrijk Holland onder koning (konijn) Lodewijk Napoleon, broer van de keizer.
1808“Vreselijke besmettelijke ziekte” (Miltvuur en Roodvonk) maakt meer dan 100 slachtoffers
1810Nederland wordt een departement van het keizerrijk Frankrijk
1813Soeverijn Vorstendom der Verenigde Nederlanden. Brabant krijgt de status van provincie.
1814Noord- en Zuid Nederland verenigd
1815Slag bij Waterloo. Stichting Koninkrijk der Nederlanden. Agenda van Napoleon nog goeddeels uitgevoerd:
Einde heerlijke Rechten (alle land van Heerlijkheden  komt aan de staat),  kadaster, burgerlijke stand (namen), godsdienstvrijheid, scheiding van kerk en staat,  rechts rijden op straat,  etc.   Nederland wordt een moderne staat.
1815Congres van Wenen: Zevenbergen officieel bij Brabant gevoegd.
1817Twee van de drie klokken in de Catharinakerk door bliksem beschadigd. Opnieuw gegoten met hetzelfde materiaal door “Petit en Fritsen”
1823Tuberculose epidemie door strenge winter.
1827Aanleg van sluizen in de monding bij Dintelsas om overstromingen te voorkomen. Daarvoor in Breda nog 60 cm tussen eb en vloed.
1829Eerste straatverlichting in het cenrum van Zevenbergen op basis van olielampen
1830Volkstelling
1830RK Kerkbestuur neemt voor Hfl 3.200,- het weeshuis/gasthuis over van de diaconie van de N.H. Kerk (op de plaats van de latere Waterstaatskerk). Zusters van JMJ zetten het weeshuis voort tot met de bouw van de Waterstaatskerk wordt begonnen
1830Belgische opstand
1830Vestiging van het kantongerecht in Zevenbergen (waar ?)
1831Tot 1833: Cholera in Zevenbergen
1836Weeshuis afgebroken om plaats te maken voor de Waterstaatskerk. Zusters van JMJ verhuizen naar de kleine pastorie (hoek Oude Kerkstraat./Molenstraat.) en bleven daar 30 jaar
1836Ds. Gezelle Meerberg sticht een eigen gemeente, nu de “Gereformeerde kerk vrijgemaakt” 
1838Waterstaatkerk in gebruik genomen aan de haven
1841Bouw van de Noordhavenkerk voor de  “Gereformeerde kerk vrijgemaakt”  door metselaar H. Kamp voor rekening van Gerrit Bax.
1843Vanaf 25-07-1843 heet de kermis de Bartholomeuskermis.
1845Windhoos in Zevenbergen. 3 doden en veel schade.
1846Bouw van een bewaarschool voor protestantse kleuters “Sophiaschool”, achter de NH kerk tussen de pastorietuin en het kerkhof tot aan de “armenhuisjes” (nu Merodestraat). 
1848Tot 1849: Cholera in Nederland. 20.000 doden, 1% van de bevolking.
1850Vestiging eerste postkantoor in Zevenbergen
185424-12-1854: Eerste trein komt in Zevenbergen aan. Komst van het spoor en bouw van het station in Zevenbergen
1858Adriaan de Bruijn sticht de Azelma, eerste suikerfabriek van Nederland aan de Huizersdijk in Zevenbergen
1860De zusters van JMJ starten met een pensionaat in het klooster aan de Molenstraat
1860Schuurkerk aan de Oude Kerkstraat omgebouwd tot klooster voor de zusters JMJ, samen met gebouwen aan de Molenstraat
1860De zusters van JMJ starten met een meisjespensionaat (school) in het klooster aan de Molenstraat/Oude Kerkstraat
1861Opening Christelijke Lagere School aan de Stationsstraat. Initiatief van de Hervormde kerkenraad
1861Bouw brandspuithuis op de hoek Molenstraat/Markt
1863Opening privé kostschool voor jongens en meisjes, gesticht door Jan Provily (Stationsstraat).
1863Start van de gaslevering uit de gemeentelijke gasfabriek aan de haven. Verlichting gaat over op gas.
1864Vincent van Gogh komt naar de school van Jan Provily aan de Stationsstraat
1865Tot 1866: Cholera in heel Nederland en ook Zevenbergen
1866Vincent van Gogh verlaat de school van Jan Provily aan de Stationsstraat. Hij wordt o.a. gepest.
1867Vestiging Rijkstelegraafkantoor in Zevenbergen, waarschijnlijk in het pand Markt 21
1867De Meekrapfabriek (Garancinefabriek) “De Phoenix” wordt omgebouwd tot suikerfabriek.
1868Oprichting Harmonie Euterpe
1870Adriaan de Bruijn bouwt Villa Waterloo met een wagenhuis (kasteeltje) voor eigen gebruik.
1870Tot 1873: Pokken in Nederland, ca. 20.000 doden, (waarvan 75% kinderen). Ook door Frans-Pruissische oorlog.
1871Huize Steelandt krijgt de huidige vorm onder Adriaan v.d. Werk (notaris, wethouder, etc.).
1872Bouw van suikerfabriek De Dankbaarheid door Paulus de Bosson en Vincent van de Mertel (Zevenbergen), Louis Charles le Noir (Delft) en Cornelis Tielemans (Leiden).
18721 januari: Spoorbrug over het Hollands Diep (Moerdijkbrug) in gebruik genomen
1873De gildebroeders van St. Joris verkopen de gildeketting voor eigen gewin voor 5.500 guldens
1879Pastoor A. Jansen benoemd in Zevenbergen. Gangmaker voor het latere gasthuis.
1880Opening telegraafkantoor op station Zevenbergen
1881Zevenbergen telt 6550 inwoners.
1882Gemeentebegroting Nfl 35.594,19½
188324 oktober: In Zevenbergen steken 13 boerenarbeiders met een platbodem de haven van het dorp over. Wanneer de boot kapseist verdrinken 8 van hen.
1884Suikerfabriek De Dankbaarheid verkocht aan J. Lebret
1884Bouw van de St Annaschool voor meisjes aan de Doelstraat. Verhuizing uit het klooster aan de Molenstraat/Oude Kerkstraat
1884Het door de gemeente gebouwde postkantoor in de Stationsstraat (nu Gereformeerde Kerk) door de PTT in gebruik genomen. 
1884Marechaussee vestigt zich in Zevenbergen in het pand (Markt 21) dat door de PTT is verlaten. Het betreft een verhuizing vanuit Klundert.
1886Het station krijgt een verdieping, de woning van de stationschef
1888St Joseph Gasthuis  (RK Gasthuis) in gebruik genomen (Zusters van JMJ)
1890Start van de dagelijkse omnibusdienst (koets met de vorm van een kleine tramwagon, getrokken door een paard) Zevenbergen-Klundert.
189310 februari: Oprichting van een christelijke zangvereniging, die in 1895 de naam “Christelijke Zangvereniging Excelsior” zou krijgen.
1896G.N. Nelemans koopt de bestaande brouwerij aan de Kerkstraat en doopt hem ‘Het Wit Anker’
189713 maart: Oprichting van een tweede christelijke zangvereniging genaamd “Christelijke Zangvereniging Halleluja”
1897Heerma van Voss door de familie Lebret verzocht directeur van suikerfabriek De Dankbaarheid te worden.
1899De Brandweer van Zevenbergen koopt een stoombrandspuit
1900Oprichting matrassenfabriek A. Hartman (begonnen als zadelmakerij)
  
1901Op aandringen van de jongelingenvereniging fuseerden de twee christelijke zangverenigingen tot de “Christelijke Gemengde Zangvereniging Excelsior-Halleluja”.
1902Verkoop gemeentelijke gasfabriek aan NV Watergas Maatschappij Systeem
1905Opening meisjespensionaat Sancta Clara in Villa Waterloo door de Franse nonnen (Dames Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie)
1906Nieuwe gebouw van de PTT in de Stationsstraat (nu bankgebouw) in gebruik genomen
1906Openbare school aan de Markt (Huize Luchtenburg) en het brandspuithuisje er naast worden afgebroken
1907Nieuwe openbare lagere school gebouwd op de locatie van Huize Luchtenbrug. St Josefschool. (Ook nieuw brandspuithuisje)
1907Oprichting van Het Groene Kruis.
1908Bouw ziekenhuis (oude Sancta) achter St. Joseph Gasthuis (smetbouw)
1912Suikerfabriek De Dankbaarheid verkocht aan de firma Van Breda, Dolk & Van Voss 
1913Coöperatieve suikerfabriek van Zevenbergen opgericht
1913Samenvoeging suikerfabrieken  “Zwartenberg” te Leur en “Dankbaarheid” te Zevenbergen
1913Oprichting Wit-Gele Kruis. Na WOII eerst gevestigd in St Joseph Gasthuis
1914Huisarts Leendert v.d. Linde vestigt zich in Zevenbergen
1914Bouw Marechaussee kazerne aan de Koningin Wilhelminastraat
1915Huisarts J.H. Kock vestigt zich in Zevenbergen. “Moed houden en melk drinken” 
1915Ingebruikname van het gebouw van het kantongerecht aan de koningin Wilhelminastraat
1916Huize Steelandt verkocht aan de Coöperatieve Suikerfabriek als kantoor en woonruimte voor directeur.
1917Coöperatieve Suikerfabriek in bedrijf
1917Besluit van de gemeente Zevenbergen om deel te nemen in de waterleidingmaatschappij “Noord-West Brabant” 
1918Particuliere suikerfabrieken De Phoenix en De Dankbaarheid sluiten
1918Start Chr. MULO school (in lokalen van de lagere school aan de Stationsstraat)
1918Oprichting van de machineherstelwerkplaats en koperslagerij van Opstal (latere machinefabriek) aan de Doelstraat
1918Tot 1920: Spaanse griep met 30.000 doden, vooral twintigers en dertigers. Binnen Europa 20-40 miljoen doden Gevolg van WOI.
1919Oprichting van de CSM (particuliere suikerfabrieken). De Azelma maakt daar deel van uit.
1921Van Opstal verhuist naar de Korte Brugstraat
1922Oprichting consultatiebureau voor TBC bestrijding vanuit het Groene Kruis in de apotheek van huisarts v.d.Linde
1924St. Josephschool wordt een RK school
1925Villa Waterloo is weer van de gemeente en wordt overloop van het gemeentehuis aan de Markt. Kasteeltje wordt brandspuithuis en berging.
1925Zevenbergen krijgt een waterleidingsysteem (WNWB, in 2002 opgegaan in Brabantwater)
1925Start van het zogenaamde zuigelingenbureau (in oude politiebureau in stadhuis aan de Markt)
1926Van Opstal verhuist naar de voormalige suikerfabriek “De Phoenix”
1928Suikerfabriek Azelma wordt gesloten, blijft stand by
1930Start Christelijk nijverheidsonderwijs voor meisjes (bovenzaal “De Eendracht”)
1930Machinefabriek van Opstal bouwt de grote gashouder en de cokesbreker.
1931Opening RK Bartholomeuskerk. Bouwpastoor: van Kessel en architect Jan Stuyt
1932Oprichting VV Virtus, toen nog RKZVV Virtus
1933KJV huis “De Brug”
1933Jo Barel kreeg vergunning / machtiging tot oprichting en installatie van een radio- distributie net in Zevenbergen; Nederland I en II. Op 1-1-1939 reeds 261 aansluitingen
1933Oprichting toneelvereniging St. Genesius , onderafdeling van het R.K. Werkliedenverbond
1936Huize v.d. Werk (N.H. Bejaardenhuis)
1936Bouw van het monumentale St Antoniusklooster voor de zusters JMJ. Hier was ook de kleuterschool.
1936Aan het nieuwe klooster (hoek Molenstraat/Oude Kerkstraat) werden aan de zijde van de Oude Kerkstraat lokalen voor de kleuterschool gebouwd.
193612 december: Opening van de Moerdijkbrug voor het wegverkeer
1937Van Opstal betrekt de nieuwe loods aan de huidige Generaal Allenweg
1938De Brandweer van Zevenbergen koopt een automotorbrandspuit
1940Op 11-5-1940 wordt Zevenbergen gebombardeerd door de Duitsers
1940Start Christelijke huishoudschool (P.J. Pettinga)
1940Huisarts Verhaak stopt en wordt opgevolgd door huisarts P. Melief
1941Matrassenfabriek A. Hartman koopt de voormalige timmerfabriek “De Toekomst” aan de Hazeldonkse Zandweg.
1941Oprichting voetbalvereniging SEOLTO
1942Dr. I de Jongh en zijn vrouw J.T.O. de Jongh-Hylkema openen in 1942 een huisartsen praktijk op de stationsstraat 67 in Zevenbergen. Die bleef tot 1947.
194410 augustus: Piet van Gils (Zevenbergse verzetsstrijder) gefusilleerd in kamp Vught
194410 augustus: Nies den Engelse (Zevenbergse verzetsstrijder) gefusilleerd in kamp Vught
194419 september: Hein van Aken (Zevenbergse verzetsstrijder) gefusilleerd in kamp Vught
1944Op 5-11-1944 wordt Zevenbergen bevrijd door de Amerikanen van de Timberwolf Divisie
1945Oprichting R.K. U.L.O. door pastoor W. van Kessel; hoofd/ directeur werd dhr. P. Hemelaar. Jongens in St Josephschool, meisjes in parochiehuis “St. Jan”
1945Oprichting R.K. Welpengroep St. Christoffel door mevr. Cockx
1946Christelijke bewaarschool in houten noodgebouw op de hoek Ameliastraat/Burgemeester Vranckenstraat
1946Tot 1949: Tuberculose epidemie
1947Oprichting Landbouwhuishoudschool St. Elisabeth (o.a. Pastoor van Kessel). Ook wel klas 7 en 8 van de lagere school genoemd of aangeduid als het VGLO (voortgezet gewoon lager onderwijs) in De Brug
1947Suikerfabriek in Zevenbergen herbouwd en opgegaan in de VCS (Verenigde Coöperatieve Suikerfabrieken)
1947Oprichting P.V. Ons Genoegen (postduivenvereniging)
1948Start RK Lagere Landbouwschool (in een Nissenhut)
1948Huisarts v.d. Linde wordt opgevolgd door huisarts J. van de Erve
1948Doctor Ariënslaan gerealiseerd en de “Lobbekenstoren” gevonden. Feitelijk is dit de Noordtoren. De Lobbekenstoren was de toren van het kasteel.
1950Start van de levering van mijngas in Zevenbergen. Alleen gashouder nog in bedrijf. Cokesvergasser gesloten.
1950Zevenbergen wordt aangewezen als een gemeente die maatregelen op het gebied van brandweer en Bescherming Burgerbevolking (BB) moet treffen.
19514 december: oprichting Zevenbergse afdeling van het Rode Kruis.
1951Wit-Gele Kruisgebouw aan de Doelstraat in gebruik genomen
1952De RK ULO-school naar Burgemeester Vranckenstraat –> Catharina ULO   –> Catharina MAVO
1952Bouw Verpleeghuis/kraamcentrum aan de Doelstraat
19531 februari: Watersnood, aangeduid als Sint-Ignatiusvloed. Ongeveer twee derde deel van de gemeente stond onder water, maar de stad zelf bleef gespaard.
1953Eerste steen voor hervormd rusthuis “De Westhoek”
1953St Josephschool aan de Markt wordt door de inspecteur afgekeurd voor het geven van onderwijs
1953Start van de draadomroep van de PTT. In 1960 gestopt in Zevenbergen en in 1975 in heel Nederland
1954Definitief gebouw RK Lagere Landbouwschool aan de Pastoor van Kessellaan
1954Suikerfabriek Azelma wordt gesloopt
1955Start Mater Amabilisschool. Ook gevestigd in De Brug
1955Bouw brandweergarage met droogtoren aan wat nu de Sint Jorisstraat is.
1955Eerste ronde van Zevenbergen (wielrennen)
1956Christelijke ULO-school in Zevenbergen (Meerpaal, Zeestraat)
1956Huisarts J. van de Erve overlijdt en wordt opgevolgd door huisarts G.H. Bruintjes. 
1956Opening van een grote BB-hal (Bescherming Burgerbevolking) aan de Industrieweg voor 20 auto’s
1956Verhuizing van de St Josephschool naar het gebouw aan de Neerhofstraat. De ernaast geplande meisjesschool kwam er niet.
1956Kinderverlamming (Polio) in Nederland
1958Groene Kruisgebouw aan de Van der Markstraat in gebruik genomen
1959Oprichting Rotary Club Zevenbergen e.o.
1960Ingebruikname van de Christelijke lagere school aan de Doctor Ariënslaan. In 1975 kreeg deze de naam “Het Kompas”
1961RK Huishoudschool krijgt nieuw gebouw aan de Pastoor van Kessellaan
1961Sept: Kees Klasen (gemeente-deurwaarder Gemeente Zevenbergen) kreeg van de toenmalige burgemeester Schaminee  “groen licht” voor zijn carnavalsplannen in  Zevenbergen en nodigde alle R.K. verenigingen en instellingen uit voor een vergadering tot oprichting van een openbaar Zevenbergs carnavalscomité.    
1961Oprichting (water)scouting Matthijs Heldtgroep.
19625 febr: oprichting Carnavalscomité. Men koos voor een mengvorm van het Brabantse en Rijnlands-Limburgse carnaval (het Brabants- Bourgondische carnaval verschaft vooral de mentaliteit, het volkse karakter en boerenkielen als carnavaleske ingrediënten terwijl het Rijnlandse carnaval vooral het protocol levert, de organisatie en de show, zoals Raad van Elf, de veren, de steek.  
19623 maart:  eerste carnavalsviering in Zevenbergen
196228 mei: het dak van De Westhoek wordt door een windhoos afgerukt
1962Oprichting De Peeënstekers (Boerenhofkapel van Prins Carnaval)
1963Zevenbergen gaat over op aardgas
1964Opening van het atelier van de NV Nederlandse Kledingindustrie (NKI) aan de Van Strijenstraat. Sloot in 1972.
1965Er worden voor het eerst jongens toegelaten op meisjesschool St. Anna (Doelstraat)
1966Opening bejaardenhuis Huize Zevenbergen 
1966VCS (met fabriek Zevenbergen) opgegaan in de Suikerunie
1966Huisarts (gemeentearts) A. Kock stopt en wordt opgevolgd door huisarts W. Willemse
1967Oprichting jeugdbiljartclub, in 1969 kreeg die de naam Amorti
1968Start aanleg Industriegebied Moerdijk met grond uit de spaarbekkens in de Biesbosch
1968Opening Torenveldschool. Leerlingen van St Annaschool in optocht naar dit nieuwe onderkomen.
1969Protestantse scholen in Zevenbergen fuseren tot de Stichting Christelijke Scholengemeenschap Zevenbergen
1969St Josefgasthuis gesloopt.
1970Haven van Zevenbergen gedempt
1970Huisarts G.H. Bruintjes wordt opgevolgd door huisarts R. van de Kerkhof
1972Gemeentehuis verhuisd van Villa Waterloo naar het oude klooster aan de Molenstraat
1973Huisarts A. Kleemans vestigt zich in Zevenbergen
1974Zusters van JMJ stoppen ermee en vertrekken uit Zevenbergen
1974Ingebruikname Openbare Lagere School “De Boemerang”
1975Opening RKBS De Arenberg. Deze was een jaar eerder gestart als nevenvestiging van de Torenveldschool.
1975Start van de christelijke kleuterschool “Hummeldonk” in De Meerenhof (juffrouw Anneke Endepoel)
1975Start van de christelijk school voor lager onderwijs “De Wegwijzer” in gebouw De Meerenhof.
1976Kleuterschool in klooster van de zusters JMJ verhuist naar de verbouwde voormalige lagere landbouwschool aan de Neerhofstraat (“De Eerste Stap”)
1977Catharina MAVO neemt het aangrenzende gebouw (Burgemeester Vranckenstraat) van de Christelijke LHNO over (vier lokalen). De leerlingen noemden dat gebouw Het Paradijs
1978Kinderverlamming (Polio) in Nederland
1979Fusie van het Groene Kruis en het Wit-Gele Kruis tot “Kruisvereniging Zevenbergen”, bureau Van der Markstraat.
1979Huisarts G. Kips vestigt zich in Zevenbergen
1980Besluit om de Coöperatieve Suikerfabriek van Zevenbergen te sluiten
19816 oktober: NLM Cityhopper Fokker F-28 PH-CHI Eindhoven kwam boven het Hollands Diep in een windhoos terecht. Een vleugel brak af en het vliegtuig stortte neer op het industriegebied Moerdijk bij Zevenbergen
1981Ingebruikname van een nevenvestiging van Openbare Lagere School  De Boemerang aan de Lindonk (gesloten in 1988)
1984Huisarts J. Peters vestigt zich in Zevenbergen
1985Lagere school St Joseph en kleuterschool “De Eerste Stap” gaan samen verder als de Neerhofschool
1985Lagere school “De Wegwijzer”en kleuterschool Hummeldonk worden PCBS “De Regenboog”
1987Sluiting Coöperatieve Suikerfabriek in Zevenbergen
1987Torenveld en kleuterschool ” ’t Torentje” worden samen RKBS “De Toren”
1987De Arenberg en kleuterschool “De Zeven Dwergen” worden samen RKBS “De Arenberg”
1989Oprichting Stichting Wielerronde Zevenbergen (SWZ), ontstaan uit Wielercomité Zevenbergen
1996Catharina MAVO gaat op in het Marklandcollege
19981 april: Zevenbergen houdt op een zelfstandige gemeente te zijn en gaat op in de gemeente Moerdijk.
2005Eerste profronde van Zevenbergen (wielrennen)
2018N.H. kerk grondig gerenoveerd met de opbrengsten van de verkoop van De Westhoek
2020Centrum van Zevenbergen (gebied rond de Markt) nieuw ingericht en de haven weer open gegraven en voorzien van 5 nieuwe bruggen.  
   2020    Coronavirus pandemie    
2022Op 16 september om 20:00 werd de haven officieel geopend door de Burgemeester met een historisch spektakel op de Markt, waaraan vele verenigingen hun medewerking verleenden. De opening, die oorspronkelijk in 2021 zou plaats vinden, was toen uitgesteld i.v.m. de Corona Pandemie