Wie was Willem van Strijen en een korte geschiedenis van Zevenbergen


Wie was eigenlijk Willem van Strijen ?

In de 13de eeuw maakte het gorzengebied rond het op een verhoging gelegen dorp Zevenbergen deel uit van de Heerlijkheid Strijen. Het Hollands Diep zou pas in 1421 bij de Sint Elisabethsvloed ontstaan, dus zo gek was dat niet. De Heren van Strijen hadden dit gebied in leen van de Graaf van Holland. Zij waren dus leenheren. In 1290 was Zevenbergen belangrijk geworden voor de turf en zoutwinning en was er aan toe een bestuurlijk onafhankelijke eenheid te worden. Daarom gaf Willem van Strijen op St Lambertusdag (17-11-1290) officieel Zevenbergen in “achterleen” aan zijn neef Willem Hugemanszoon van Strijen, die daarmee feitelijk de heerlijkheid Zevenbergen stichtte en de eerste Heer van Zevenbergen werd. Naar hem is de Heemkundekring vernoemd. We hebben hem dus kortweg Willem genoemd. Hij woonde in dit kasteel.


Na Willem van Strijen en bij gebrek aan een Heer, behartigen wij nu de historie van Zevenbergen

 

Tot de Franse tijd is Zevenbergen Hollands gebied gebleven. Bij het herstel van het Koninkrijk der Nederlanden in 1813 werd Zevenbergen bij de provincie Noord-Brabant gevoegd.

Volgens Delahaye moet de naam Zevenbergen wellicht zo verklaard worden, dat er bij de vorming van het poldergebied zeven landtongen, wallen of eilandjes te onderscheiden waren. Dus zeven hoogtes of bergjes. Andere bronnen houden het op de aanwezigheid van zeven veilige plaatsen waar schepen zich konden bergen toen Zevenbergen nog aan zee lag en een echte havenstad was.

Door bedijkingen vanuit het noorden en zuiden werd het gebied van Zevenbergen met het vaste land van Zuid-Holland (Strijen) verbonden. Na een aanvankelijke bloei door de winning van zout en turf, en later door handel, scheepvaart en landbouw, ontstond er na de grote Sint Elisabethsvloed in 1421 een groot verval. Alle reeds ingedijkte polders werden in dat rampjaar vernield.

In 1427/1428 veroverde Philips van Bourgondië de stad in zijn strijd met Jacoba van Beieren, die fanatiek werd gesteund door de toenmalige Heer van Zevenbergen (Gerrit II van Strijen). Gerrit werd daarop verbannen en Philips de Goede werd Heer van Zevenbergen, maar later kreeg de familie de heerlijkheid weer in hun bezit. Zevenbergen verloor door die nederlaag overigens wel haar stadsmuren en daarmee ook haar belang als vesting.

In de 16e eeuw begon Cornelis van Bergen weer met de inpoldering rond Zevenbergen. Daardoor kreeg de landbouw opnieuw een kans zich te ontwikkelen. Graan, vlas en vooral ook meekrap waren producten van deze streek. Na het ontdekken van de chemische verfstoffen rond 1850 verdween de teelt van meekrap. Toen katoen uit de VS goedkoper bleek dan linnen uit vlas en de Amerikanen ook nog eens goedkoper graan konden produceren, kwam de landbouw onder druk te staan. Maar de suikerbiet bracht redding. In de 19de eeuw telde Zevenbergen 3 particuliere suikerfabrieken en begin 20ste eeuw kwam daar nog de coöperatieve fabriek bij. Daarmee namen de boeren het heft in eigen hand en de particuliere fabrieken verdwenen. De suikerindustrie is van immens belang geweest voor Zevenbergen. Nu is er echter geen werkende fabriek meer.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Zevenbergen zwaar getroffen door oorlogsgeweld. Op 11 mei 1940 werd de stad gebombardeerd door de Duitsers. Hierbij vielen vele slachtoffers. In november 1944 werd Zevenbergen door de Amerikanen bevrijd na dagenlang onder spervuur van de artillerie te hebben gelegen. Ook nu waren vele doden en gewonden te betreuren en werden vele woningen, winkels en landbouwschuren vernield of zwaar beschadigd. De bruggen waren opgeblazen. De landbouw kampte met grote moeilijkheden omdat de poldergemalen onklaar waren gemaakt.

Ook de watersnoodramp van 1953 trof het grondgebied van Zevenbergen. Ongeveer twee derde deel van de toenmalige gemeente stond onder water, maar de stad Zevenbergen bleef gespaard.

Zevenbergen beslaat een oppervlakte van 4.927 ha. en is nu onderdeel van de gemeente Moerdijk. De gemeente Moerdijk bestaat uit de vroegere zelfstandige gemeenten: Fijnaart en Heijningen, Klundert, Standdaarbuiten, Willemstad, Zevenbergen (Zevenbergen, Zevenbergschen Hoek en Langeweg) en Moerdijk, wat vroeger bij Hoge- en Lage Zwaluwe hoorde..

Voor een tijdlijn met de jaartallen van Zevenbergen, klik hier.

Wilt u meer weten over de geschiedenis van Zevenbergen, kom dan eens langs !!!!