U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

24 mei 2022, Vroedvrouwen, vondelingen en vlekjes, Hans van den Broek

Op 24 mei houdt Hans van den Broek een lezing met als titel "Vroedvrouwen, vondelingen en vlekjes" in zaal:" Bij Verhoeven", Kerkstraat 8., 4761CB Zevenbergen. Zaal 19.30 open, 20.00 begin lezing.

 

Hans van den Broek gaf enkele jaren geleden in Zevenbergen al met groot succes de lezing "Koorts en Honger" over de geneeskunst in vroeger tijden. Deze presentatie is in feite het tweede deel van de lezing “Koorts en Honger”. Het bleek dat er zoveel leuk en interessant materiaal verzameld was dat de lezing “Koorts en Honger” eenvoudig te kort duurde om een compleet verhaal voor het voetlicht te brengen.

In “Vroedvrouwen, vlekjes en vondelingen” belicht de Deurnese dokter Hans van den Broek de “vrouwelijke” zaken uit de geneeskunde van de afgelopen eeuwen. Hij zal onderwerpen als de leeftijd waarop men trouwde en hoe men aan geboortebeperking deed of althans probeerde te doen, belichten. Hierbij krijgt U veel niet eerder gehoorde wetenswaardigheden over zwangerschap en bevalling te horen. En natuurlijk worden ook de kennis en de taken van de vroedvrouw belicht zoals het opsporen van vaders van onwettige kinderen .

Daarnaast zullen de opvattingen over de hygiëne bij kinderen U misschien lichte rillingen bezorgen. Neemt U de zakdoekjes met odeklonje maar mee. Want wat te denken van het gebruik tot pakweg 1925 om kinderen zo stevig in te bakeren dat ze amper nog konden bewegen. Ze werden er wel mooi rustig van en het zou ook helpen tegen Engelse ziekte. Het voorkwam echter niet de verregaande vervuiling die het met zich meebracht.

Daarnaast zullen de omgang met aandoeningen als borstkanker, baarmoederziektes en geslachtsziektes de revue passeren.

Ruime aandacht is er tot slot voor de zich vaak in het geniep afspelende zaken als prostitutie, abortus, kindermoord en het te vondeling leggen van ongewenste kinderen. Hoewel dat verschijnsel getalsmatig in de grote steden vaker voorkwam is het ook in onze toenmalige plattelandsregio wel degelijk aanwezig geweest.

Zoals gebruikelijk zal het verhaal weer met de nodige illustraties en in duidelijke taal verlucht en verteld worden. U zult huiswaarts keren vol verbazing en met rode oren.

Hans heeft de afgelopen jaren gericht onderzoek naar de achtergronden van deze verschijnselen gedaan en veel onbekende en af en toe huiveringwekkende zaken gevonden. U zult het soms met een blos op de wangen aanhoren.


April en mei 2022

Puzzelen met schilderijen van Huib Vrijhof in Museum Zevenbergen  

Zaterdag en zondag, 9 en 10 april a.s. is het landelijke museumweekend. Museum Zevenbergen aan de Zuidhaven 17 is dan op beide dagen van 14:00 tot 17:00 uur geopend. De toegang is gratis.

Deze keer hebben we in ons museum een aantal schilderijen van Huib Vrijhof. Hij is geboren in Rotterdam, maar woont al 60 jaar in Zevenbergen. Van oorsprong was hij o.a. scheepsbeschieter en stoffeerder. Nadat hij vanwege een ongeval arbeidsongeschikt werd, legde hij zich toe op schilderen en tekenen. De werkwijze en de kleuren van Vincent van Gogh spreken hem erg aan. Hij schildert het liefst dingen die met water en schepen te maken hebben, maar ook oude gebruiksvoorwerpen en oude ambachtslieden door wie die voorwerpen worden gebruikt.

In Museum Zevenbergen hangen een aantal van zijn schilderijen van oude ambachten. Omdat ons museum ook een afdeling oude ambachten heeft, leek het ons leuk om die twee te verbinden door middel van een puzzel. Het gaat erom in het museum voorwerpen te zoeken die horen bij de afgebeelde beroepen. Op het wedstrijdformulier staan de schilderijen afgebeeld en het gaat erom daaronder de letter in te vullen die je vindt bij het voorwerp in het museum dat erbij hoort. Dat lijkt makkelijker dan het is omdat er ook een aantal dwaalsporen zijn gelegd in de vorm van letters bij voorwerpen die niets met de afgebeelde ambachten te maken hebben.  De wedstrijd loopt nog tot eind mei 2022.

Klik hier voor het wedstrijdformulier 

Klik hier voor een filmpje


10  en 11 september 2022: Fototentoonstelling in Theater De Schuur

In dit weekend houdt de Fotoclub Moerdijk een tentoonstelling in De Schuur. Tijdens die tentoonstelling is de tussendeur naar Museum Zevenbergen geopend en kunt u ook bij ons een kijkje komen nemen.


14 september 2022, Lezing over Sybrand Casparus Jan Heerma van Voss

Deze lezing wordt verzorgd door Arie de Bruin van de Heemkundekring Jan Uten Houte uit Etten Leur. Locatie en tijd volgt nog

Sybrand Casparus Jan Heerma van Voss werd op 11 november 1841 geboren op het 'Hof' te Oud-Gastel als zesde kind en derde zoon van Ulbo Jetze Heerma van Voss, kantonrechter te Oudenbosch. 

Hij was o.a. directeur van de suikerfabriek van Zwartenberg en woonde in Leur.  Van Voss was ook op technisch gebied vooruitstrevend. Al in 1876 werd de oude methode om met persen suiker uit de bieten te halen verlaten en werd in zijn fabriek een cirkelvormige diffusiebatterij geïnstalleerd, die een veel hoger rendement gaf. Van Voss ging zelf naar Bohemen om de werking daarvan te leren.

Zijn suikerfabriek was een van de eerste met elektrisch licht en telefoon. De erkenning van zijn technisch inzicht kwam in 1919 toen de Technische Vereeniging van Beetwortelsuikerfabrikanten en Raffinadeurs hem tot erelid benoemde. Tevens richtte de vereniging het Heerma van Voss-Fonds op, bedoeld als ondersteuning van onderzoek op chemisch gebied en dan vooral met betrekking tot suiker. Van Voss doneerde het geld hiervoor.

Hij was een sociaal werkgever en adviseur van de Nederlandse regering.  Maar hij werd het meest beroemd doordat hij als eerste in Nederland een vliegtuig liet opstijgen en wel in Etten Leur. Dit om zijn interesse voor de techniek te onderstrepen.


16, 17 en 18 september 2022: Havendagen

Dit weekend zijn de havendagen in Zevenbergen en wordt de haven feestelijk geopend, nadat dat in 2021 vanwege Covid-19 niet door kon gaan. Op zaterdag 17 september is er een braderie aan de Zuidhaven. Museum Zevenbergen heeft dan ook een stand aan de Zuidhaven, tegenover het museum. Natuurlijk is ook het museum zelf dan geopend. Welke activiteiten we dan organiseren wordt later op deze plaats bekend gemaakt.


11 november 2022 (18:00 uur), Poteravond

De tweede vrijdag van november, 11 november 2022 dus, hebben we weer de traditionele Poteravond voor donateurs van de Heemkundekring.  

Later volgt informatie over hoe u zich kunt inschrijven voor deze potermaaltijd.