U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.
 
3 september 2020 (14:00 uur), Heemkundecontact (Bibliotheek VANnU, Locatie Zevenbergen)

Zoals gewoonlijk de eerste donderdag van de maand, beginnen we weer voorzichtig met Heemkundecontact in de bibliotheek VANnU in Zevenbergen. Het gaat deze keer over winkeliers, vrije beroepen en notabelen van Zevenbergen uit de 20ste eeuw. Kees Goverde vertelt het verhaal en heeft de foto’s uitgezocht voor deze bijeenkomst.

Echter zo gewoon is deze tijd niet. Het zal u niet verbazen dat het vanwege corona in verband met uw eigen en onze veiligheid een beetje anders gaat dan vroeger. Het is natuurlijk niet ideaal, maar we willen toch proberen om binnen de grenzen van het mogelijke onze activiteiten weer op te pakken. De regels zijn:

1.   Houdt u zich aan algemene richtlijnen zoals regelmatig handen wassen, 1,5 meter afstand, niet zingen of roepen, etc.

2.   Deelnemers moeten zich vooraf registreren door per email hun naam en telefoonnummer door te geven met het aantal personen dat wil deelnemen. U dient zich voor 20-08-2020 op te geven via emailadres: heemcontact@heemkundezevenbergen.nl ;

3.   Als u corona gerelateerde klachten heeft kom dan niet naar de bijeenkomst en meldt u zich dan af;

4.   Heemkundecontact gaat alleen door als het op de genoemde datum naar inschatting van de Heemkundekring en volgens de corona-richtlijnen van het RIVM, van de overheid en van de bibliotheek nog mogelijk is. Als het niet door gaat krijgt u daarvan persoonlijk bericht via email;

5.   Er kunnen maximaal 20 personen deelnemen. Wie het eerst komt .... Als dit aantal al is bereikt wanneer u zich opgeeft komt u op de wachtlijst;

6.   Bij minder dan 12 ingeschreven deelnemers op 20-08-2020 gaat het niet door;

7.   Als u binnenkomt dient u uw handen te desinfecteren en meteen te gaan zitten op de aangewezen plaats. Het is niet de bedoeling rond te lopen.

8.   Voor de liefhebbers zijn er mondkapjes beschikbaar voor de prijs van € 1,- per stuk;

Omdat er maar weinig plaatsen beschikbaar zijn, vragen wij u om zich alleen op te geven als u zeker weet dat u komt. Graag een melding zodra u na inschrijving toch blijkt niet te kunnen komen, zodat we iemand van de wachtlijst kunnen laten inschuiven.

12 en 13 september 2020, Open Monumentendagen

(De Kunst- en Cultuurroute gaat in 2020 niet door, maar er is een kans dat de Open Monumentendagen wel doorgaan. Overigens wordt dat pas op een later tijdstip definitief.)

Tegelijk met de Open Monumentendagen hebben we altijd ook de “Kunst en Cultuurroute” in de gemeente Moerdijk. Dit jaar dus op 12 en 13 september en het museum van de Heemkundekring is dan open van 13:00 tot 17:00 uur.

Dit jaar werken we samen met CINE 7, de werkgroep film van de Stichting Cultuur Moerdijk (SCM). In ons museum laten we dan films zie over Zevenbergen en de suikerfabriek en voor een deel gebruiken we daarvoor dan een historische 16 mm projector met de originele celluloid film.

De activiteiten van het museumweekend, die vanwege de corona crisis niet door konden gaan, worden nu op deze dagen aangeboden. Als speciale attractie bieden we deze keer de mogelijkheid om nog eens ouderwets met een kroontjespen te schrijven. De ouderen onder u weten nog wel hoe dat ging. Kliederen met inktlappen, vlekken maken op je papier, maar natuurlijk ook heel mooi schrijven. Misschien wel leuk om nog eens de kroontjespen op het papier te horen krassen. Tevens is dit een mooie gelegenheid om aan uw kinderen of kleinkinderen te laten zien hoe er vroeger werd geschreven.


1 oktober 2020 (14:00 uur) : heemkundecontact (Bibliotheek West-Brabant, Locatie Zevenbergen)

Schoolfoto's van de Sint Josephschool op de Markt en aan de Neerhofstraat door Wim Boot 


Werkgroep stamboomonderzoek (na de zomer)

Nadat we een tijdje stil lagen met de genealogiegroep, hebben een aantal mensen aangegeven geïnteresseerd te zijn om deel te nemen aan een beginnersgroep voor stamboomonderzoek. Zodra de omstandigheden het toelaten, starten we daarmee. U kunt zich via het contactformulier op deze website daarvoor opgeven.


Herfst 2020, lezing door Karel Leenders  

Op 23 april 2020 zouden we onze algemene vergadering hebben gehad, maar u weet dat het dan vooral om de lezing gaat. Dit ging echter vanwege de corona crisis niet door. We hebben deze lezing nu onder voorbehoud voor de herfst van 2020 gepland. Na de zomer zal worden getracht om een datum en locatie vast te leggen.

Karel leenders heeft vooral aandacht voor het westen van Brabant. Hij promoveerde in november 1996 op het proefschrift, "Van Turnhoutervoorde tot Strienemonde". Dit werk is een geschiedenis van West-Brabant tijdens de middeleeuwen (400 - 1350 n.Chr.). In dit proefschrift onderzoekt Leenders de herbevolking van West-Brabant nadat dit gebied vanaf de Romeinse tijd ontvolkt was geraakt; de ontwikkeling van dorpen en enkele kleine steden; de incorporatie van de streek in het hertogdom Brabant en het graafschap Holland; en ten slotte de interactie tussen de mens en de natuur in een min of meer vierkant gebied dat wordt begrensd door Willemstad, Geertruidenberg, Turnhout en Antwerpen.Karel Leenders is ook schrijver van het bekende boek “Polders in kaart” over o.a. de Gastelse kaart en het ontstaan van de polders in de Westhoek van Brabant..De lezing gaat over Zevenbergen en dan met name over onderwerpen als de zoutwinning (selnering), het steken van turf en natuurlijk ook de Sint Elizabethvloed, Na deze lezing weet u alles over het ontstaan van de polders rond Zevenbergen. 


Oktober 2020, Geschiedenisquiz

In October, de maand van de geschiedenis organiseren we ook dit jaar weer een geschiedenisquiz. De exacte datum is nog niet bekend en hangt ook af van de ontwikkelingen rond de coronacrisis. Aan de quiz kan worden deelgenomen door teams van 4 personen.  Denkt u dus vast eens na met wie u een team zou kunnen vormen en schrijf u vast in door een email te sturen naar de heemkundekring. 


13 november 2020 (18:00 uur), Poteravond

De tweede vrijdag van november, 13 november 2020 dus, hebben we weer de traditionele Poteravond.  Deze keer doen we na de maaltijd een quiz over Brabants dialect, vergelijkbaar met wat Ine Krielen al eerder deed tijdens de bijeenkomst van Heemkundecontact in januari 2020. 

Tegen die tijd komen we bij u terug met meer informatie over hoe u zich kunt inschrijven voor de Poteravond.


5 november 2020 (14:00 uur): Heemkundecontact (Bibliotheek West-Brabant Locatie Zevenbergen)

Kees Tielen doet aan de hand van foto's een rondje "Afgebrande Hoef"


3 december 2020 (14:00): Heemkundecontact (Bibliotheek West-Brabant Locatie Zevenbergen)

Kees Tielen neemt u aan de hand van foto's mee naar de Bosselaar en Molengors 

Inhoud

Inhoud