U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Protocol voor bezoekers van het museum in verband met de COVID19-crisis (geldig vanaf 19 november 2020)

Onderstaande regels zijn gebaseerd op de landelijke richtlijnen voor musea, zoals vastgesteld door de overheid. Als een en ander u omslachtig voorkomt, dan klopt dat, maar wij kunnen en willen niet anders in verband met uw en onze gezondheid.

 • Het museum is vanaf 19 november 2020 uitsluitend op afspraak te bezoeken.
 • Bezoekers vanaf 13 jaar moeten in het museum een mondkapje dragen
 • Het maximum aantal bezoekers dat tegelijk het museum kan bezoeken is 4 personen uit een huishouden, dit in verband met de krappe ruimte in het museum.
 • Voor een bezoek wordt maximaal anderhalf uur gereserveerd.
 • Een afspraak voor een bezoek kan gemaakt worden door een emailbericht te sturen naar:info@heemkundezevenbergen.nl .In het emailbericht dient het volgende te worden aangegeven:
 • met hoeveel personen en op welk tijdstip men het museum wil bezoeken
 • datum en tijdstip van het gewenste bezoek
 • naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager
 • namen van de overige personen die het museum willen bezoeken.
 • De aanvrager dient te verklaren dat deze tot zijn huishouden behoren, en dat ze op het moment van de aanvraag geen corona gerelateerde klachten hebben.
  • Er kan ook telefonisch een afspraak worden gemaakt via 06-37 44 92 59, maar email heeft onze voorkeur.
  • Zo spoedig mogelijk krijgt de aanvrager bericht of het bezoek op het gekozen tijdstip doorgang kan vinden, dan wel wordt contact opgenomen om eventueel een ander tijdstip te kiezen.
  • Op het overeengekomen tijdstip gaat u naar het museum, en zorgt er voor dat hij/zij niet meer dan max 5 minuten voor het afgesproken tijdstuip aanwezig is. Op het museum is dan een vrijwilliger aanwezig die de deur zal openen.
  • Gedurende het gehele bezoek dienen alle bezoekers tenminste 1,5 meters afstand te houden tot de aanwezige vrijwilliger(s) van de heemkundekring.
  • Vanwege de smalle doorgangen in het museum is 1,5 m niet eenvoudig. De vrijwilligers kunnen u daarom vragen om de vrijwilliger voor te gaan dan wel te volgen of om op bepaalde plaatsen te gaan staan om de 1,5 meter zo goed mogelijk te kunnen respecteren.
  • Bij binnenkomstzal de bezoekers gevraagd worden hun handen te desinfecteren. Hiervoor is in het museum een handdesinfectans op alcoholbasis beschikbaar. Tevens zal de vrijwilliger van de heemkundekring vragen of een van de bezoekers op dat moment coronagerelateerde klachten heeft. Alleen als u die klachten niet heeft, kan het bezoek doorgang vinden.
  • Als een of meer namen van de bezoekers afwijken van de opgegeven namen bij het maken van de afspraak, zal de vrijwilliger dat noteren.
  • Bij het bezoek is het aanraken van objecten in het museum niet toegestaan
  • het is in beginsel niet mogelijk om van het toilet gebruik te maken.
  • Het is niet mogelijk in het museum consumpties te gebruiken.
  • Om het bezoek zo interessant mogelijk te maken zal dit begeleid worden door een vrijwilliger van de heemkundekring,
  • Na afloop van het bezoek zal de deur voor de bezoeker(s) geopend worden door de vrijwilliger van de Heemkundekring.
  • Betaling van het bezoek (€ 2 per persoon) kan geschieden door contante betaling in het daarvoor bestemde busje (geen wisselgeld aanwezig) of achteraf op basis van een factuur die u in het museum ontvangt.

De persoonsgegevens van de bezoekers worden gedurende 2 maanden bewaard, en worden uitsluitend gebruikt om ingeval een besmetting met corona contactonderzoek door de GGD te bevorderen. Na 2 maanden worden de persoonsgegevens vernietigd.

U kunt bovenstaande tekst hier downloaden